Sikerült: Csapó Nándort nevezték ki a zágrábi oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályának élére

454
Csapó Nándor

Csapó Nándort, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnökét, az eszéki magyar iskolaközpont tanárát nevezték ki a zágrábi Oktatási és Tudományos Minisztérium nemzetiségi főosztályának az élére.

A horvátországi magyarság és ernyőszervezete, a HMDK számára az anyanyelven folyó oktatás a legfontosabb prioritás.

– Óriási erőfeszítéseket tettünk és teszünk az anyanyelvi oktatás megerősítéséért. A hosszú évek óta folytatott érdekérvényesítő tevékenységünk eredményeképpen végre idén átadhattuk a laskói általános iskola új sportcsarnokát, és még az idén elkezdődik az eszéki magyar iskolaközpont kollégiumának építése is. Ezért szorgalmaztuk erőteljesen a kormányalakítási tárgyalások alkalmával is, hogy újra legyen nemzetiségi főosztály az oktatási tárcán belül, mégpedig olyan, amely közvetlenül a miniszter asszonynak felel. Miután az adminisztratív procedúra és a szükséges jóváhagyások megtörténtek, megalakulhatott a főosztály. Számunkra rendkívül nagy jelentőséggel bír, hogy ezt az osztályt Csapó Nándor fogja vezetni. Nehéz munka vár rá, de nem kételkedem szaktudásában, szakértelmében és kitartásában sem. Úgy vélem, a pedagógusfórumban végzett eddigi munkája igazolja a miniszter asszony kedvező döntését – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője.

Csapó Nándor június 18-tól tölti be ezt a felelősségteljes tisztséget Zágrábban.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen felelősségteljes munkában vehetek részt. Az eddig végzett tevékenységem, amely a horvátországi magyarság helyzetét kísérelte meg javítani és fejleszteni az oktatás és nevelés területén, azt eredményezte, hogy egy olyan minisztériumi osztály vezetője lehetek, amely az összes horvátországi nemzeti kisebbség oktatási kérdéseivel foglalkozik. Jelentős eredménynek számít, hogy parlamenti képviselőnknek, Jankovics Róbertnek sikerült elérnie a kisebbségi oktatásért felelős főosztály újraalakulását. Véleményem szerint a különböző kisebbségi oktatási-nevelési kérdések megoldása, a feladatok végrehajtása és koordinálása így sokkal hatékonyabbá válik. Az sem mellékes, hogy csak úgy lehet áttekinteni a rendszert, ha benne dolgozunk és napról napra átérezhetjük a pozitívumokat, de a negatívumokat is. Közel húsz éve dolgozom a magyar tannyelvű oktatásban, a pedagógusfórumban a létrejötte óta, először alelnökként, majd elnökként veszek részt a munkájában. Ezekben az években azt is megtanultam, hogy jó munkatársak nélkül hiába vannak jó ötletei az embernek, azokkal könnyen magára maradhat, és akkor elmaradnak az eredmények. Nekem szerencsére voltak és maradtak olyan kollégáim, akik továbbra is támogatják a közösség érdekében végzett munkámat, és csak remélni tudom, hogy a minisztériumban is meglesznek azok az emberek, akikre számítani és építeni lehet – mondta lapunknak Csapó Nándor.

Csapó Nándor okleveles közgazdászként végzett, egy ideig a szakmájában dolgozott, majd átképzés után tanárként helyezkedett el, pedagógusként két évtizede dolgozik. A kezdetektől fogva aktívan bekapcsolódott a pedagógusszervezet tevékenységébe, majd 2010-ben átvette annak vezetését. Nagy odaadással és munkabírással igyekszik minden tevékenységével a horvátországi magyar pedagógusokat és a magyar oktatás érdekeit szolgálni. Vezetése alatt a pedagógusfórum a korábbi hagyományokra építve több területen is előrelépett, programjai további versenyekkel, táborokkal és egyéb színvonalas rendezvényekkel gazdagodtak. Mindez hozzájárult a szervezet széleskörű elismertségéhez Kárpát-medence-szerte is. Tevékenységüket a magyar kormány is elismerte, és több éve horvátországi partnere a tematikus évek során. A szervezetet 2016-ban Külhoni Magyarságért Díjjal is kitüntették. Csapó Nándor ezenkívül betöltötte a horvátországi magyar ösztöndíjtanács elnöki posztját is, központi érettségi vizsgabiztos 2014-ig, az ECDL-csoportok mentorolását és vizsgáztatását is végezte, valamint számos tanulmányi kirándulás szervezője és vezetője is volt.