Rendhagyó irodalomórák „nem középiskolás fokon”

710
Tóth-Péter-Lóránt

Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó a Kárpát-medence számos szegletében megfordult már rendhagyó irodalomóráival, a drávaszögi magyar iskolákban viszont most először tartott előadásokat József Attila verseiről, életéről.

Tóth Péter Lóránt 2012. december 3-án, József Attila halálának a 75. évfordulóján mutatta be először Vasútállomás című pódiumműsorát szülővárosában, Kunszentmiklóson, mellyel nagy költőnknek állított emléket.

Régi álma vált valóra, amikor Magyarország Köznevelésért Felelős Államtitkársága támogatásával, a Határtalanul program keretében Kárpát-medencei turnéra indulhatott műsorával. A november óta tartó túra közel 150 állomásának egyike volt a Drávaszög is, Sipos-Tűr Klára vörösmarti hitoktató szervezésének köszönhetően.

Nem ez volt az első szereplése Horvátországban. Április 11-én, a költészet napján fellépett a Zágrábi Magyar Intézetben, most azonban rendhagyó irodalomóráit hozta el nekünk, drávaszögi iskoláinkba. Néhány napos ittléte során Vörösmarton, Csúzán, Sepsén, Laskón és Eszéken tartott élményt nyújtó előadást óvodás és általános iskolás gyerekek számára, mely – a zágrábi, felnőtteknek szóló pódiumesttel ellentétben – a versek mellett életrajzi adatokat is tartalmazott, valamint érdekes történeteket a költőről.

József Attila költészetét mindenki a magáénak érzi
Péter elmondta, utazásai során bebizonyosodott feltevése, hogy József Attila az a költő, akit mindenki ismer és szeret Kárpát-medence-szerte. A másik ok, amiért József Attilát választotta, a példátlanul mostoha sors, amely végigkísérte a költő életét.

– Sajnos ma is sokfelé jellemző, hogy gyerekek nehéz körülmények között nőnek fel. Ha nem is ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézniük, mint József Attilának, de hasonlókkal, s ez a párhuzam közelebb hozza a költőt a mai fiatalokhoz. Nem beszélve arról, hogy verseiben olyan egyértelműen fogalmaz, hogy a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, drávaszögi gyerekek egyformán értik, átérzik – mondta Péter.

Kérdésemre, hogy mennyire lehet a mai gyerekekre hatást gyakorolni a költészettel, azt válaszolta, ez a megközelítéstől függ.

– Szokták mondani, hogy a mai gyerekek rosszabbak, vagy nem olyanok, mint régen. Nem értek egyet ezekkel a véleményekkel, a gyerekek olyanok, amilyen világot teremtünk nekik, amit látnak a tévében, az interneten és tőlünk. Azt gondolom, nagyon nem mindegy, hogy mit mutatunk nekik. Ami a verseket illeti, olyan szövegeket kell találnunk számukra, amelyek hatást gyakorolnak rájuk – hangsúlyozta Péter, hozzátéve, attól kezdve már maguk is keresni fogják az érdeklődésüknek megfelelő irodalmat.

Tornatanárból versmondó
Végzettségét tekintve történelem-testnevelés szakos tanár, de már gyerekkorában is fogékony volt az irodalom iránt, általános iskolás éveiben rengeteget szavalt és járt versenyekre.

Utána érdeklődése a sport, ezen belül is a kosárlabda felé terelődött, s ennek köszönhetően vált tornatanárrá. De a versektől sem távolodott el, saját maga kedvtelésére olvasott. A harmincas éveihez közeledve jelentkezett benne az igény a versmondásra, hogy ne csak magának, hanem mások előtt is előadja a költeményeket.

Nemcsak a versmondás, hanem az utazás is nagy öröm számára, így lett belőle a Magyarországon kívül a határon túli régiókat is bejáró „versvándor”.

Tóth Péter Lóránt

– Szeretek utazni, nagyon szeretem a Kárpát-medencét, és a legnagyobb vágyam az volt, hogy versmondóként járhassam be a Kárpát-medencét, nagyon örülök, hogy ez megvalósulhatott – mondta a Radnóti- és Latinovits-díjas szavalóművész.

A Laskói Általános Iskolában beszélgettem vele az óvodások és általános iskolások számára tartott két előadás közötti szünetben.

Laskóról az eszéki magyar iskolaközpontba vezetett az útja, utána pedig a Vajdaságban folytatódott a turné, ahol, Péter szerint, a versmondás és a gyerekek versekkel való összefogása jól bevált, működő módszer.

A Vajdaság után Magyarország, majd ismét külhoni régiók következnek, körülbelül 20 előadása van még vissza a 147-ből június végéig.

A laskói irodalomórán (is) felhívta a gyerekek figyelmét József Attila példájára, aki bármennyire nehéz körülmények közé született is, gyerekkorától kezdve küzdött azért, hogy jobbá tegye életét, az életet, mellyel „egész népét” tanítja ma is.

Hogy ez megvalósulhat, abban nem kis szerepük van az olyan előadóknak, mint Tóth Péter Lóránt, aki a Kárpát-medence minden zugába eljuttatja a költő által feladott leckét.