Püspökavatás Laskón

310
06-pspk-horvat5

Laskó – Szombaton, október 29-én Laskón, Sztárai Mihály templomában beiktatták hivatalába a horvátországi reformátusok új püspökét, Csáti Szabó Lajost, valamint új főgondnokát, Kel Józsefet. Az ünnepi alkalmon részt vettek a Kárpát-medence református egyházvezetői, Isten igéjét Szabó István dunamelléki püspök hirdette, az új püspököt pedig Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szentelte fel.

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata idén áprilisban választotta meg püspökké Csáti Szabó Lajost és főgondnokká Kel Józsefet, akiket a szombati ünnepi istentisztelet keretében iktattak be.

Szombaton megteltek Sztárai Mihály templomának padsorai, az ünneplők között ott volt Szászfalvi László, a magyar kormány egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára, református lelkipásztor, Hoppál Péter, a Pécsi Református Kollégium igazgatója, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Duna Televízió közvetítésének köszönhetően pedig számos országban láthatták Csáti Szabó Lajos beiktatását.

A szolgálattevők között pedig ott voltak a Kárpát-medence református egyházvezetői: Bölcskei Gusztáv tiszántúli, Csűry István királyhágómelléki, Fazekas László szlovákiai, Pap Géza erdélyi, Steinbach József dunántúli, valamint Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, míg Isten igéjét Szabó István dunamelléki püspök hirdette.

 

Beiktatták Csáti Szabó Lajos püspököt

Az új püspököt Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szentelte fel, míg Kel József beiktatását Csűry István végezte el. Ezt követően dr. Lábadi Károly egyetemi tanár tartott előadást a laskói reformátusok történetéről, Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, valamint utódaik munkásságáról.

Az ünnep zárásaként a beiktatott új egyházvezető mondta el első püspöki igehirdetését. Csáti Szabó Lajos örömét fejezte ki, hogy ennyien megtisztelték a laskói gyülekezetet az ünnepi alkalmon, és fontosnak tartotta elmondani, hogy új tisztét nem akarta, nem kívánta megszerezni magának. Úgy vélekedett, a horvátországi reformátusság sorsa hasonlatos Izrael népének fátumához: a szétszórattatás jutott neki osztályrészül. Végezetül a Krisztusban lévő egység eléréséhez szükséges munkához kérte Isten segítségét.

Forrás: Magyarországi Református Egyház internetes oldala