Pataky András Kisebbségekért Díjban részesült

0
272
06-pataki

Budapest – Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország miniszterelnöke Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozott több határon túli szervezetnek, személynek, köztük Pataky András drávaszögi néprajzkutatónak is. A díjjal járó oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár adta át augusztus 19-én a Parlamentben.


A Kisebbségekért Díj Külhoni Magyar Tagozatára olyan személyeket, szervezeteket jelöltek, akik a magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végztek/végeznek.

A díjátadásra az augusztus 20-i ünnep előestéjén, 19-én került sor a Parlament Delegációs termében. A díjjal járó oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár adta át Egyed Ákos történésznek (Erdély), a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület képviselőjének (Erdély), az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet képviselőjének (Erdély), Nagy József festőművésznek (Felvidék), a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ képviselőjének (Vajdaság), László Sándor színész rendezőnek (Vajdaság), Pál Lajos népzenésznek (Kárpátalja), Zadvarec Szekeres Ilona tanárnak (Szlovénia), a Külföldi Magyar Cserkészszövetség képviselőjének (ún. Diaszpóra), valamint a mi néprajzkutatónknak, Pataky Andrásnak.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében kihangsúlyozta, hogy minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, ezért saját kultúránk, nyelvünk és történelmünk megőrzése nem csupán saját nemzetünk, hanem az egyetemes emberiség érdeke is.

– A magyar kormány kötelességének tartja, hogy azokat, akik ezt az értékmentést, őrzést és kutatást vállalják, a mai kitüntetéssel elismerje – mondta Semjén Zsolt, majd  megköszönte a díjazottak nemzetmegtartó szolgálatát és azt a munkát, amivel nem csupán a saját közösségüknek adnak példát, hanem az egész magyarságnak.

 

A Drávaszög magyarságának megmaradásáért folytatott céltudatos tevékenység Magyarország miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozta Pataky András néprajzkutatónak több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkája, valamint a drávaszögi települések történetének és népi életének feltárása és megörökítése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül. A díj átadásakor elhangzott, hogy az 1990-es évek elején kitört délszláv háború során mindaddig a településen maradt, amíg csak közvetlen életveszély nem fenyegette. Az elmenekült lelkészek helyett végezte a temetések szertartásait nemcsak saját református gyülekezete halottainál, hanem más felekezetek esetében is. Irodalmi munkássága mellett kiemelkedő a Drávaszög magyarságának megmaradásáért folytatott céltudatos tevékenysége. Nemcsak tanulóit nevelte a magyar nyelv szeretetére, annak megbecsülésére, de írásain, szervezett előadásain keresztül a felnőttekbe is próbált meggyőző erővel hitet és magyarságot, megtartó erőt önteni.

– Nagy dolog az Országházba menni, különösen akkor, ha az embert hívják. Nagyon nagy elismerés ez számomra – nyilatkozta a díjátadó után lapunknak Pataky András.

 

IMG_7196

Pataky András és Semlyén Zsolt miniszterelnök- helyettes

IMG_7199

Potápi Árpád, Pataky András és Répás Zsuzsanna

IMG_7202

Jakab Sándor, Pirityiné Szabó Judit, Pataky András és Jakab Piroska