Parlamenti választások: statisztikák, programok

456

 

A migrációs válság mellett az embereket most talán leginkább a közelgő parlamenti választások kimenetele foglalkoztatja, hiszen nem mindegy, hogy melyik párt vagy pártkoalíció kerül hatalomra. Marad-e a mostani „garnitúra”, amely, mondjuk ki, nem igazán váltotta be a négy évvel ezelőtt tett ígéreteit. Vagy netán visszajön az a párt, amelynek vezetői, miniszterei az elmúlt években korrupciós botrányok szereplőivé váltak.
Mindenesetre a nagypolitikától azt várjuk, hogy jobbra forduljon az országban élők sorsa.
Ha mi, a magyar kisebbséghez tartozók bármelyik horvát pártra szavazunk/szavaznánk, voksunkkal nem igen tudunk/tudnánk beleszólni a végeredménybe. Ha az elmúlt négy választást nézzük, a magyar szavazók száma 4200 és 4865 között mozgott. A legtöbben 2000-ben voksoltunk, akkor a szavazatra jogosult nemzettársainknak az 52 százaléka járult az urnákhoz. A 2011-es voksolás megközelítette ezeket az eredményeket, és több mint 4800-an elmentek szavazni, ami így is csak elenyésző szám az ország 3,8 millió választópolgárához képest.
Többek között ezért is fontos, hogy mi, magyarok a magyar listát kérjük, és annak a jelöltnek a neve előtti számot karikázzuk be, aki az elmúlt években tettekkel, eredményekkel bizonyította rátermettségét és azt, hogy magyarságunkat méltóképpen fogja képviselni – ő pedig a HMDK jelöltje.
Annak a szervezetnek a jelöltje, amely például a hazatérés után újraélesztette magyar közösségeinket, hazahívta fiataljainkat és olyan utánpótlást nevelt ki, amelynek tagjai érdemben tudják képviselni magyarságunkat mind a szülőföldön, mind az anyaországban.
S tette ezt olyankor is, amikor nem álltak rendelkezésére anyagi források.
Harcolt és dolgozott azért, hogy a HMDK mára egy jól működő, infrastruktúrával és szakmai apparátussal rendelkező szervezetté nője ki magát.
Irodákat/hivatalokat működtetett/működtet. Nélküle nem jöhetett volna létre az eszéki magyar oktatási központ. Alapszervezeteink, kultúregyesületeink és más civil szervezetek tucatjai számára teremtette meg a működésükhöz szükséges pénzeszközöket.
Sikereit eddig is az összefogás erejének köszönhette, ezt és az egységet hirdeti és valósítja meg ma is.