Pakrác a Jankovichok idejében

206

A fenti címmel szerveztek második alkalommal múltidéző rendezvényt Pakrácon, a Jankovich-kastély udvarán. Külön program volt a gyerekeknek, az ebédet, a magyaros pörköltet pedig nem mások, mint a Pakráci Magyarok Közösségének a tagjai készítették.

Pakrácot Mária Terézia magyar királynő a szlavnicai Sándor grófoknak ajándékozta, végül 1760-ban az akkori alispán, daruvári Jankovich Antal vásárolta meg. A Jankovichok alatt fellendült Pakrác gazdasága, különösen Antal és Izidor grófoknak köszönhetően.
Jankovich Antal idejében a pakráci uradalomhoz 50 falu tartozott. Ő volt az, aki nemesített fajták behozatalával, új földművelési módszerek bevezetésével, a gazdasági eszközök fejlesztésével a gazdaságot európai szintre próbálta emelni. Az uradalom jelentős fejlesztése fűződik Jankovich Izidor gróf nevéhez is, különösen az állattenyésztés területén. 1843-ban a Lipik határában fekvő 25 hektáros területen megalapította a lipiki ménest.

A Jankovich család száz évig, 1760-tól 1861-ig volt a pakráci uradalom birtokosa. Ez az időszak meghatározó volt a város fejlődésében. A Jankovich-féle uradalom központja ma is megtalálható a város szívében. A barokk épületegyüttes, melyet még Imsen báró építtetett 1728 és 1745 között, lakó- és gazdasági épületeket foglal magába. Az egykori Kiskastély ma múzeum, míg az egykori Jankovich-kúriában ma a zeneiskola működik.

A Jankovichok idejét idézték meg különböző programokon keresztül a múlt szombati rendezvényen, melynek gasztronómiai felelőse ezúttal is a Pakráci Magyarok Közössége volt, tagjai egy igazi magyaros pörköltet készítettek a vendégseregnek.