Nyugdíjas összejövetel Sepsén is

69

Csúza és Vörösmart után Sepsén is rendezett összejövetelt nyugdíjaskorúak számára a Hercegszőlősi járás magyar kisebbségi önkormányzata.

November 17-én a sepseiek Magyar Otthonában került sor a vacsorával egybekötött összejövetelre, melynek célja itt is az volt, mint Csúzán és Vörösmarton: lehetőséget teremteni az időskorúak számára a találkozásra, a társalgásra.

– Arról a korosztályról van szó, amelyet már kevés rendezvény, program szólít meg, tagjai egyre kevesebbszer mozdulnak ki otthoni magányukból. Találkozóink jó alkalmaknak bizonyulnak, hogy ezek az emberek egy kicsit kizökkenjenek hétköznapjaik nyomasztó egyhangúságából, hogy kibeszélgessék magukat saját korosztályuk körében – nyilatkozta lapunknak Kozár József, a Hercegszőlősi járás magyar kisebbségi önkormányzatának vezetője. Rajta kívül Sipos Zoltán, a HMDK sepsei alapszervezetének elnöke is jelen volt az összejövetelen, amely legalább olyan jól sikerült, mint az előzőek.

Kozár József, aki a HMDK csúzai alapszervezetét is vezeti, olvasóink figyelmébe ajánlja az egyesület december 9-i programját, amikor is Mikulás-napot szerveznek a csúzai Kossuth-házban, amelyen a csúzai óvodások és iskolások is fellépnek majd.