Nyelviskolákban is van lehetőség magyart tanulni

0
148
P5046483

Nagy valószínűséggel a kedvezményes honosítás és annak egyik feltétele is közrejátszott abban, hogy megélénküljön az érdeklődés a magyar nyelv iránt. Ahány ember, annyi indok, mégis örömmel nyugtáztuk, hogy sokan szeretnék elsajátítani édes anyanyelvünket.

Az elmúlt néhány hónapban meglepődtem azon, hogy hányan érdeklődnek a magyar nyelv elsajátítása iránt. 2001-ben az eszéki HMOM Központban nyelvtanfolyam indult több mint 20 felnőtt résztvevővel. A kurzust többször is megismételték.

A Vukovári Magyarok Egyesülete kezdeményezésére a sokat szenvedett városban tavaly magyar nyelvtanfolyam indult, amely azóta is tart. Közöttük voltak olyanok, akik egykoron beszélték a nyelvet, és szerették volna felfrissíteni tudásukat, valamint olyanok, akik egyszerűen izgalmasnak találták a magyart. Nyolc és 80 év között mindegyik korosztálynak van képviselője a tanfolyamon, és a motiváció is elég széles skálán mozog. Közben a rijekai magyarok körében is indult egy tanfolyam, és elég sok az érdeklődő. A tapasztalat azt mutatja, hogy azoknak, akik a magyar nyelv iránt érdeklődnek, általában van valamilyen kötődésük, a családban van magyar származású személy.

Eszéken a két legnagyobb nyelviskolában, az Ad hoc-ban és a Lingua-ban is hirdetnek magyar nyelvtanfolyamot. Az információkat telefonos megkeresés útján szereztem.

Az Ad hoc-ban nem indítanak csoportokat, de egyénileg lehet órákat venni, náluk 20 óra 2100 kúnába kerül, de minél több órán szeretnénk részt venni, annál kedvezményesebb áron lehet ezt megtenni. A Lingua nyelviskolában 20 óra 1800 kúnát kóstál, de ha egyszerre többen vesznek részt ezeken, természetesen itt is olcsóbb árakkal lehet számolni. Emellett persze magántanároknál is van lehetőség órákat venni, az árak pedig változóak, 50-től 80 kúnáig terjednek.

A magyar nyelvtanulás tehát elérhető, és a tapasztalat azt mutatja, hogy van is rá igény.