NOVELLAPÁLYÁZAT

455

Az Új Magyar Képes Újság (ÚMKÚ) 25 éves rendszeres megjelenése alkalmából novellapályázatot hirdet.

A pályázat célja az egyetemes magyar irodalom és a magyar szellemiség további gazdagodása új művek születésének az ösztönzésével.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Terjedelem:

Olyan magyar nyelven íródott novellákat várunk, melyek terjedelme minimum 10 000 karakter, de nem haladja meg a
20 000 karakterszámot szóközökkel együtt.

A pályázók köre:

Pályázhat bárki, horvátországi és Kárpát-medencei szerző életkori megkötés nélkül.

A pályamű témája: szabadon választott.

A beküldendő pályaművel és a szerzővel szemben támasztott követelmények:

  • csakis a szerző saját írása lehet,
  • egy szerző csak egy pályaművet küldhet be,
  • csak olyan írás lehet, amelyet a szerző még sehol nem publikált sem nyomtatott, sem elektronikus formában,
  • a novella nem tartalmazhat tiltott tartalmakat (gyermekpornográfia, közösség elleni izgatás stb.), illetve konkrét pártpolitikai állásfoglalást, véleményt, propagandát vagy utalást,
  • az írásművet jeligével kell ellátni,
  • a pályaműveket elektronikus úton várja a szerkesztőség a következő e-mail-címre: huncro@huncro.hr
  • a díjnyertes novella szerzője elfogadja, hogy a felhasználási jog 3 évre az ÚMKÚ-t illeti meg (nyomtatásban és más formában, de akár kötetben is megjelentetheti).

Beküldési határidő: 2024. április 25., a pályaművet bárki beküldheti.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett alkotásokat irodalomban jártas szakemberek fogják elbírálni.

Díjazás:

1. díj: 1000 euró

2. díj: 500 euró

3. díj: 300 euró