Novák Katalin kitüntetésben részesítette Kató Béla püspököt

34

Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesítette Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnökét a Sándor-palotában Budapesten.

Kató Béla az erdélyi néplélek vezére, aki felekezeti hovatartozástól függetlenül a 21. század Márton Árona – mondta Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke laudációjában. Hozzátette: Kató Béla irányt mutat katolikusoknak, reformátusoknak, unitáriusoknak, evangélikusoknak, minden Krisztus-hívő közösségnek, ha magyar akar maradni. A köztársasági elnök Facebook-posztjában „nagyság a kisebbségben” szavakkal jellemezte a kitüntetettet. „Kató Béla – nagyság a kisebbségben. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét ma a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével tüntettem ki. Gratulálunk és köszönjük a szolgálatot!” – írta.

Az ünnepségen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Balog Zoltán méltatása szerint Kató Béla hangot talál a románság képviselőivel is, azokkal, akik képesek felülemelkedni a kisstílű hétköznapi térnyerésen, meglátva a közös kelet-európai érdeket. Partnere továbbá azoknak a nyugat-európai protestánsoknak is, akikből még nem veszett ki teljesen a diktatúrából szabadult keresztyén testvéreik megértése. Kiemelte: a népvezér, ha lelkipásztor és püspök, először felfelé figyel, Isten akaratát keresi. Ezután rátekint azokra, akiket rábízott. A népvezér, ha lelkipásztor is, minden egyes elveszett bárányra figyel, a közösség érdekét és a magányos ember fájdalmát egyszerre látja, vigasztal, bátorít, épít, védelmez, s ha kell, számon kér.

Kató Béla szeretetre méltó ember, Isten szolgája, a mi javunkra – mutatott rá Balog Zoltán, hozzátéve: nevéhez kapcsolódik, hogy az utóbbi 10 évben csaknem 500 erdélyi magyar templom újult meg, 10 templom épült újonnan, valamint 27 óvoda, magyar egyetemi campusok születtek újjá. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy falakat emelni kevés, várat kell építeni, közösségeket, lelkeket. Kató Béla az ünnepségen arról szólt, hogy Erdély mai állapota azoknak is köszönhető, akik vállalták, hogy mindent megtesznek a közösségért, a másik emberért. Ez az értelmiség felelőssége – mutatott rá, hozzátéve: ha ez nincs meg bennünk, nem tudunk előre haladni. Kató Béla elhivatott lelkészi szolgálata és közösségteremtő egyházvezetői tevékenysége, az erdélyi magyar szellemi örökség és kultúra továbbélése érdekében, különösen a magyar anyanyelvi oktatás terén végzett értékteremtő tevékenysége, valamint a nemzeti összetartozást a keresztény hit erejével is szolgáló, példaadó életútja elismeréseként vehette át a kitüntetést.