Nagy István magyar agrárminiszter Laskón, a magyar református egység napi istentiszteleten

70

Nagy István, a magyar kormány agrárminisztere együtt ünnepelte a helyi gyülekezettel a magyar református egység napját a laskói református templomban. Az istentisztelet keretében bemutatták Lábadi Károly Horvátországi magyar művelődéstörténeti lexikonának második, bővített kiadását.

Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Így hangzott a 2009. május 22-én rendezett egységnap jelmondata. Aznap mondták ki a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét. Azóta a reformátusok évről évre megünneplik az összetartozásukat. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház múlt szombaton konferenciát szervezett a kopácsi kultúrotthonban a magyar református egység alkalmából, vasárnap pedig, a rendezvénysorozat programzáró istentiszteletére Laskón, „Sztárai Mihály templomában” került sor.

Kopács

Az ünnepi igehirdetést megtisztelte jelenlétével Nagy István magyar agrárminiszter, továbbá jelen volt többek között Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, Magdó János és Császár Zoltán eszéki magyar főkonzul és konzul, Željko Cickaj, a Bellyei járás elöljárója, valamint Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.

Az istentiszteleti szolgálatot Szenn Péter püspök végezte, majd Nagy István mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta, amelyet a református egység napján megélhetünk.

Laskó

– A kultúra, amit évszázadok óta építünk és nemzedékről nemzedékre átörökítünk, megmaradásunk záloga szerte a Kárpát-medencében. Ennek a kultúrának a megőrzésére rajtunk kívül senki más nem alkalmas és nem is képes. Ha eltűnik, eltűnünk vele együtt mi is, örökre – hangsúlyozta Nagy István, hozzátéve, e gondolat jegyében született meg Lábadi Károly Horvátországi magyar művelődéstörténeti lexikona, amelynek immár második, bővített kiadásának a bemutatására került sor az ünnepi istentiszteleten, melynek alkalmából a szerző is szólt az egybegyűltekhez. Őt követően Zila Gábor ismertette az összefogást a lexikon megjelenéséért.

Az ünnepi alkalom a himnusz eléneklésével és könyvdedikálással ért véget.