Minden szempontból fontos év

248

A 2011-es év számunkra, horvátországi magyarok számára meghatározó esztendő. Három fontos történés is befolyásolhatja majd itteni – elsősorban közösségi – létünket az elkövetkező években.

A népszámlálás fontosságára nem először hívjuk fel olvasóink figyelmét. Az április 1-től 28-áig zajló összeírás eredménye egy évtizedre meg fogja határozni a horvátországi magyarság társadalmi súlyát, jelenlétét az önkormányzatokban, a nyelvhasználathoz való jogát, az igényelhető anyagi támogatások mértékét és minden olyan alkotmányos jogunkat, amit lélekszámunkhoz kötöttek ebben az országban. Ha drasztikusan csökken a számunk, annak messzemenő következményei is lehetnek, és nem csupán az említett vonatkozásokban.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége országos kampányt indít az elkövetkező egy hónapban, hogy tudatosítsák a népszámlálás fontosságát. Plakátokon, szórólapokon és lakossági fórumokon fogják elmondani, miért is kell a magyarnak annak is vallania magát. Egy kisebb „csatát” már megnyertünk, hiszen a HMDK kérésére a zágrábi magyar nagykövet, Iván Gábor közbenjárt, aminek köszönhetően a számlálóbiztosok azokon a területeken, ahol többségében magyarok élnek, magyar nemzetiségűek lesznek.

Fontos – bár még nem hivatalos – dátum május 22-e is. Amikor is megyei és járási kisebbségi tanácsokat/önkormányzatokat választunk. Itt is mellőzhetetlen szempont a lélekszám. Amíg mondjuk Eszék-Baranya megye, illetve a Bellyei és a Hercegszőlősi járás kisebbségi tanácsai nincsenek veszélyben, addig Zágráb megye, Sziszek-Moslavina megye, de a tengermelléki városok magyar képviselői státusai bizony megszűnhetnek. Erre már volt példa 2007-ben. Ugyanis csak ott létezhetnek kisebbségi tanácsok, ahol az adott megyében, városban vagy járásban az adott nemzetiség lélekszáma meghaladja a 1,5%-ot, illetve a járásban a több mint 200, a megyében több mint az 500 főt. Míg a Kácsfalusi járásban 2003-ban tíztagú kisebbségi tanácsot választhattak az ott élők, 2007-ben lélekszámuk miatt (73 fő) – annak ellenére, hogy megvolt a 1,5 százaléknyi arány – a Sanader-kormány itt már nem írta ki a választásokat.

És eljön majd az év vége is, amikor is parlamenti választások lesznek decemberben. Egyelőre úgy tűnik, hogy több tényező következtében erre csak 2012 elején – januárban vagy februárban – kerül majd sor. Az alkotmányerejű törvény egyelőre lehetővé teszi,  hogy alanyi jogon juttassunk be egy magyar képviselőt a horvát száborba, ám ha drasztikus mértékben  csökkenne a számunk, lenne idő a választójogi törvény számukra kedvezőtlen módosítására.