Megújul a várdaróci templom is

191

Az elmúlt években a várdaróci református templomot több fázisban renoválták: először a templom tornyának eredeti süvege került vissza, majd pedig az épületet körülvevő kerítés újult meg, hamarosan pedig befejeződik a templom teljes külső felújítása. Az idei munkálatok magyar állami támogatásból valósulnak meg.

Várdaróc népe 1527 körül reformálódhatott. Templomukat 1812-ben kezdték újjáépíteni, a munkálatok hét évig tartottak. A buzgóság és áldozatkészség nem feledkezett meg az isteni hajlék állandó karbantartásáról sem, 1819-ben az újnak számító templom tetejét a gyülekezet frissen lecserepeztette, mivel korábban nádfedél borította.

A 19. század derekán a gyarapodó közösség szükségessé tette Isten házának kibővítését: a templomot 1867-ben öt öl széles és három öl (öt és fél méter) hosszú díszes cinteremmel tágították.

A templomot 1957-ben nagy csapás érte: egy pusztító vihar csapott le a falura, és az orkán erejű szél ledöntötte a kecses toronysisakot. Csak 1960-ban sikerült szerényebb formában újraépíteni. Ezért a kollektív emlékezetből kétségkívül kitörölhetetlen lesz 2018 novembere, amikor új toronysüveget kapott a templom, és ezzel hat évtized után visszanyerte eredeti formáját.

A templomtorony visszaállítását követően is jelentős beruházások történtek a templom környezetében: felújították a templomkerítést, majd megkezdődődött az épület teljes körű külső tatarozása. Az elmúlt években Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásával sikerült megfelelő forrásokhoz jutni a horvát kulturális minisztériumnál, idén pedig magyar állami támogatásból valósulnak meg a munkálatok.

– Nagy örömmel és meghatottsággal tölt el bennünket, hogy parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert felkarolta a református közösségek közül az egyik legnagyobbat, a várdarócit is, és amit megígért az elmúlt években, azt mind teljesítette is – mondta ifj. Csáti Szabó Lajos, a várdaróci egyházközség lelkipásztora, aki örül annak, hogy hamarosan egy teljesen megújult temploma lesz Várdarócnak, amely a felújított egykori iskolaépületből létrehozott tájházzal és a parókiával együtt a település látványosságának tekinthető épületkomplexumot alkot. Mint elmondta, a várdaróci egyház tagjai mindig is nagy gondot fordítottak a templomépület karbantartására, és mindig is igyekeztek „a szép fehér környezetet” biztosítani. 2005 óta folynak kisebb munkálatok, de az elmúlt években került sor nagyobb volumenűekre és olyan jelentőségűekre, mint az eredeti toronysisak visszaállítása vagy a templomkerítés felújítása.

– A jövőbe való tekintésünk is reményteli. Ami a további terveinket illeti, szeretnénk a templomkertet is rendbe hozni, ahol lelkipásztor elődeink síremlékeit óhajtanánk méltóképpen elhelyezni, valamint a templom környékét rendbe tenni. Mert büszkék vagyunk arra, hogy templomunk nemcsak egyházi, hanem kulturális összejövetelek színhelye is – mondta Várdaróc lelkipásztora.