Megtarthatja önállóságát a szentlászlói általános iskola

0
203
09-KELEMEN

Szentlászló – A horvát szábor tavaly júliusban megváltoztatta az általános iskolák működésére vonatkozó előírások egyes részeit, így a 3. cikkelyt is, mely szerint az alapfokú oktatási intézmények jogi önállóságának megtartásához a minimálisan szükséges diáklétszám 150 fő. Ekkor a szentlászlói iskola önállósága is veszélybe került, de a HMDK-nak,  az ernestinovói járási magyar kisebbségi önkormányzatnak, valamint Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet közbenjárásának köszönhetően az iskola önálló jogi személyisége megmaradhat. A megye ez irányú döntését még jóvá kell hagynia  az illetékes minisztériumnak.

Lapunkban többször is foglalkoztunk az általános iskolák működésére vonatkozó előírásokkal, melyek szerint az alacsony létszám miatt több általános iskolát is összevonásra ítéltek, köztük három alapfokú kisebbségi magyar tanintézményt is: az Eszék-Baranya megyei Laskói Általános Iskolát, a Vörösmarti Általános Iskolát (mindkettő Eszék-Baranya megyében van), valamint a Kórógyi Általános Iskolát (Vukovár-Szerém megye). Ezek a tanintézmények horvát központi iskolák igazgatása alá kerültek volna, ami visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna.

A HMDK akkoriban rögtön sajtótájékoztatón reagált a dologra, és az illetékeseket is figyelmeztette a súlyos következményekre, amelyeket egy ilyen döntés okozhatott volna a magyar tannyelvű iskoláknak Horvátországban. Az oktatási tárca rá néhány nappal egy módosított változattal rukkolt elő, amely már külön bekezdésben kimondta, hogy a létszámhatár a kisebbségi tannyelvű iskolákra nem vonatkozik. És ezzel a kórógyi, laskói és a vörösmarti magyar tannyelvű iskolák fel is lélegezhettek.

A szentlászlói iskola problémája

De nem így a szentlászlói általános iskola, amelynek diáklétszáma 150 alatt van, és nem is magyar tannyelvű, de az odajáró diákok 80 százaléka magyar származású, és mindannyian rendszeresen járnak az anyanyelvápolási órákra, az iskola több évtizedes önálló múltjáról nem is beszélve.

Az iskola önállósága érdekében tavaly augusztusban a Kelemen Dezső vezette járási magyar kisebbségi önkormányzat írásban kérte az iskola alapítójától, Ezsék-Baranya megye közgyűlésétől, hogy mindenképpen tegyenek kivételt a 118 diákot számláló szentlászlói általános iskolával, és hagyják azt meg önálló intézménynek, amire amúgy a törvényhozó lehetőséget is biztosított, amennyiben azt az alapító kéri és meg is indokolja.

A kezdeményezést támogatta a HMDK országos szervezete is, majd segítségért fordultak Iván Gábor zágrábi magyar nagykövethez is.

– Nagyon fontosnak tartottam én is, hogy a szentlászlói iskola önálló intézmény maradjon. És mivel a feleségem a kőbányai Szent László Iskolában dolgozik, egy olyan kapcsolat kialakításában is gondolkodtunk, hogy a két intézmény tanulóinak egy csoportja egy közös balatoni nyaraláson is részt vehetne a kőbányai iskola nyaralójában. Az iskola ügyében először az illetékes miniszterhez fordultam, aki figyelembe vette kérésemet, majd Eszék-Baranya megye zsupánjával is beszéltem ez ügyben, aki teljes mértékben egyetértett velem, és aki szóban és írásban is biztosított róla, hogy a szentlászlói iskola önállóságával kapcsolatos javaslatát a megyei közgyűlés elé fogja terjeszteni – mondta el lapunknak Iván Gábor nagykövet.

– A sok-sok utánajárásának meglett az eredménye, ugyanis Eszék-Baranya megye közgyűlése január 31-én elfogadta a megye általános iskolai hálózatára vonatkozó javaslatot, amelyben a szentlászlói tanintézményt azon ritka nem kisebbségi, de kivételes bánásmódban részesülő iskolák közé sorolták, amelyek diáklétszámuktól függetlenül megőrizhették jogi önállóságukat – tudtuk meg Gerstmájer Mihálytól, a megyei közgyűlés tagjától, aki azt is hozzátette, hogy természetesen ezt az illetékes minisztériumnak is jóvá kell majd hagynia.

– Örömmel fogadtuk a hírt, mert nagyon fontos számunkra iskolánk önállósága már csak azért is, mert előzetes felméréseink szerint a következő tanévben 24 új elsős kisdiákunk lesz. Ugyancsak nagyon fontos számunkra a magyarországi testvériskolákkal kialakított kapcsolatok ápolása. Elmondhatom azt is, hogy az iskola tanulóinak nagy része örömmel jár az anyanyelvápoló órákra, és minden magyar jellegű tevékenységben nagyon szívesen vesznek részt – nyilatkozta lapunknak Kelemen Dávid, a szentlászlói iskola igazgatója, aki hozátette azt is, köszönettel tartozik mindenkinek, aki segítette ügyük megoldását, különösen a HMDK vezetőségének, amely rendkívül gyorsan reagált a helyzetre, és kezdeményezte, hogy maga  az intézmény, a járási és a megyei magyar kisebbségi önkormányztat is lépjen, és hálás Iván Gábor nagykövet úrnak a közbenjárásért, valamint a megye első emberének a támogatását is köszöni.

09-szentlaszloi-iskola-1