Megemlékezések Horvátország-szerte az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján

199

Országszerte alkalmi műsorokkal, koszorúzással emlékeztek a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, az 1956-os forradalomra. A történelmi esemény előtti tisztelgés jeleként idén is felvonták a forradalmi lyukas zászlót Eszék főterén, valamint magyar szervezeteink székházainak és több kultúrotthonunk homlokzatán is lobogott a zászló az elmúlt napokban.

1956. október 23-án a budapesti diákok békés tüntetést szerveztek pontokba foglalt követeléseik megerősítésére és a lengyel szabadságmozgalom támogatására.

A békés demonstráció ellenséges reakciót váltott ki a kommunista pártvezetésből, s a fegyvertelen tömegre leadott sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé fajult, ami végül a kormány bukásához, a szovjet csapatok kivonulásához vezetett. Ez október 30-án kezdődött. Az országban mindenki bizakodó volt a jövővel kapcsolatban, de mivel a nemzetközi figyelem a szuezi válságra irányult, és az amerikaiak többé nem támogatták a magyar törekvéseket, a Szovjetunió szabad kezet kapott a magyar szabadság eltiprására. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott. A forradalom leverését három évig tartó kegyetlen megtorlás követte. Százakat végeztek ki, ezreket ítéltek börtönbüntetésre, internálásra, és mintegy 200 ezren pedig elhagyták az országot.

Eszék: zászlófelvonás és koszorúzás

Az 1956-os forradalom ikonikus jelképe a forradalmi lyukas zászló. A lobogó a magyarság szabadságszeretetét és bátorságát szimbolizálja. Magyarország eszéki főkonzulátusának a kezdeményezésére évek óta felvonják a forradalmi zászlót Eszék főterén, és Horvátország több településén is kitűzik a kultúrotthonokra, székházakra.

Magyarország eszéki főkonzulátusa és az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület közös szervezésében került sor idén is az 56-os ünnepi megemlékezésre régióközpontunkban.

Az ünnepség az Ante Starčević téren, Eszék főterén kezdődött a forradalmi lyukas zászló felvonásával, amelyen részt vett dr. Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Magdó János eszéki magyar főkonzul, Tihomir Florijančić, Eszék város képviselő-testületének az elnöke és Jankovics Róbert, a HMDK első embere. Majd az esemény szónokai – dr. Demcsák Csaba, Tihomir Florijančić és Jankovics Róbert -, az 56-os események jelentőségéről szólva, a két nemzet szoros barátságát hangsúlyozták, kiemelve, hogy az 1956-os forradalom leverése után a horvátok és a drávaszögi, szlavóniai magyarok menedéket nyújtottak a Magyarországról menekülőknek, néhány évtizeddel később pedig, a honvédő háború 1991-es kitörését követően több ezer horvátországi menekültnek segített Magyarország.

Mint elmondták, ez a barátság a mai napig tart, és több olyan gesztusban is megmutatkozik, mint amilyen például az a jelentős támogatás, amelyet Magyarország a petrinjai földrengés károsultjainak nyújtott, vagy a két ország példaértékű viszonyulása a horvátországi magyar és a magyarországi horvát kisebbséghez.

A zászlófelvonást követően került sor az alkalmi műsorra és koszorúzási ünnepségre a Hermann Paulina-villánál, amely a forradalom menekültjeinek szolgált ideiglenes szállásul. Ma ezt egy emléktábla jelzi, melyet Budapest és Eszék önkormányzata állíttatott 1998-ban.

Zágráb: ünnepi fogadás

A zágrábi magyar nagykövetség a Sheraton Zagreb Hotelben rendezett ünnepi megemlékezést és adott fogadást az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából. Az emlékünnepség résztvevőit dr. Demcsák Csaba nagykövet köszöntötte, majd beszédében az 56-os események és a horvát-magyar diplomáciai kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta.

Az eseményen a horvátországi magyar szervezetek, intézmények, vállalkozások képviselői, más országok külképviseletének a vezetői és horvát politikusok is részt vettek.

Pélmonostor: irodalmi-történelmi előadás

A pélmonostori HMDK-alapszervezet és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet tagjai közösen emlékeztek meg az 56-os eseményekről október 23-án. Az ünnepi megemlékezés Kovačević Andrea előadásával kezdődött, aki a forradalom menetéről és szellemiségéről beszélt, amit egy-egy kapcsolódó irodalmi műből vett idézettel tett színesebbé Kovačević Anna. Majd megnyitották az egyesület művészeti szekciójának a tagjai által szervezett festőtáborban készített festményekből álló kiállítást.

Kopács: filmvetítés

A kopácsi Arany János Magyar Kultúregyesület egy filmvetítéssel egybekötött megemlékezést tartott október 22-én. A Kopácsi Magyarok Otthonában idézték föl az 56-os eseményeket, majd levetítették a Magyar vándor című 2004-es filmet.

Vukovár

A Vukovári Magyarok Egyesületének tagsága fontosnak tartja a történelmi eseményekre való közösségi emlékezést. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából is sor került egy ünnepi programra a vukovári Magyar Otthonban, ahol összefoglalták az akkori események legfontosabb mozzanatait, majd az egyesület kórusa adott rövid műsort.

Vinkovci

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szervezésében is sor került egy ünnepi programra a szűk körű tagság részvételével. Az alkalmi összejövetel során egy összefoglalót hallgattak meg az 56-os eseményekről, majd az egyesület kórusának dalcsokrával zárták a műsort.

Split

A HMDK Split-dalmát megyei alapszervezete a helyi magyar közösség nyelvi és kulturális identitásának a fennmaradásáért dolgozik megalakulása óta. Évente több rendezvényük is van, nemzeti ünnepeink alkalmából pedig megemlékezéseket tartanak. A forradalom évfordulójának előestéjén a budapesti eseményekről is megemlékeztek. Tripolszki Anikó, az egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. A műsor az irodalmi szekció tagjainak összeállításával folytatódott.

Rijeka/Fiume

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének három évvel ezelőtt sikerült saját székházba költöznie, azóta a szecessziós stílusban épült impozáns Anna-villa ad helyet az egyesület programjainak. Legutóbbi összejövetelükön egy versekkel átszőtt történelmi ismertetőből álló, az 56-os eseményekkel foglalkozó megemlékezést tartottak. Az egyesületi tagok számára a magyar nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett programok jó lehetőséget nyújtanak a találkozásra, kapcsolatteremtésre is, ami nagy jelentőséggel bír egy olyan szórványközösségben, mint amilyen az övék.