Megalakult a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége

0
142
PC290021

Eszék – December 29-én került sor a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének (HMIK) alakuló ülésére, amely a horvátországi magyar ifjúságot összefogó, képviselő országos szervezeteként kíván tevékenykedni.

Sokszor lehet hallani, hogy a jövő a fiataloké. Ezt szem előtt tartva alakult meg december 29-én a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége Eszéken. A kezdeményezés horvátországi magyar fiatalok egy kisebb csoportjától származik, akik úgy érezték, hogy egy országos hatókörű szervezet könnyebben tömörítheti azokat a fiatalokat, akiknek fontos a magyarságuk, a magyar kultúra, a magyar nyelvű oktatás és a szülőföldön való, anyanyelven történő boldogulás. Az alakuló ülésen közel harmincan vettek részt, többnyire a drávaszögi településekről, de Szlavóniát is képviselték. Sajnos ezúttal a fővárosból és a tengermellékről nem tudtak eljönni az érdekeltek.

 

A felnövekvő generációktól függ a magyarság megmaradása

Az ülés egy egyeztetett forgatókönyv szerint zajlott. A közgyűlés kilenctagú elnökséget választott, az elnöki tisztséget pedig Déra Nándor fogja betölteni. Az alapszabály szerint  a HMIK mindenkori elnöke tagja lehet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökségének, így a fiatalok prioritásait az országos magyar szervezetben közvetlenül tudják képviselni.

– Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat. A HMIK szerteágazó tevékenységi formái egyetlen célt szolgálnak: fiataljaink magyar közösségként való működésének a lehetővé tételét. Tanfolyamokat, továbbképzéseket kívánunk szervezni, valamint különféle ifjúsági programokat szeretnénk tető alá hozni, például fesztiválokat, koncerteket, tanulmányi kirándulásokat és egyéb rendezvényeket. Természetesen az érdekképviseleti munkáról sem feledkezünk meg. Igyekszünk majd jó kapcsolatokat kiépíteni a Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetekkel. Ahhoz, hogy a horvátországi magyarságnak jövője is legyen, ne csak múltja és jelene, szerintem nagy szükség van a mi szervezett keretek között végzett munkánkra – nyilatkozta lapunknak Déra Nándor.

Biztató, hogy az önszerveződés útjára lépett fiatalok létszáma már most meghaladja a félszázat.