Megalakult a HMDK Vukovár-Szerém megyei szervezete

123
06-vukovar-alakulo---elnokseg

Vukovár –  Múlt csütörtökön (szeptember 22-én)  Vukováron tartotta alakuló ülését a HMDK Vukovár-Szerém megyei egyesülete. A szervezet elnöke a vukovári Jakumetović Rozália lett, míg alelnökei Dezső Igor Kórógyról, Mészáros Tivadar Čakovciról, Nádudvari-Wagner Ekaterina Vinkovciról és Jankov Erzsébet Vukovárról. A szervezet titkárának a kórógyi ifj. Cserepes Zoltánt választották.

Az alakuló ülést a HMDK országos szervezete kezdeményezte. Az ülésre eljött majdnem mindegyik, magyarok által is lakott település képviselője.

– Összesen tíz horvátországi megyében működik tagszervezetünk. Vukovár-Szerém megyében immár négy önálló, helyi szinten működő, hagyományápoló  egyesületünk van. A megyei szervezet létrehozását előrelépésnek tartom. Az elmúlt években folyamatosan erősödtünk, és mostanra  meghatározó szerepet játszunk a Vukovár-Szerém megyei magyarok életében. A júliusi kisebbségi önkormányzati választások eredményei megerősítettek bennünket hitünkben, szándékainkban. Megyei szervezetünk elnökségében helyet kaptak a vukovári és a kórógyi magyar kisebbségi önkormányzatok vezetői, valamint a Vinkovci városi magyar kisebbségi képviselő és a čakovciak képviselői is – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke.

 

Határozottabb érdekképviselet a cél

Az alakuló ülésen az elnökség mellett megválasztották a szervezet elnökét és négy alelnökét is. A HMDK Vukovár-Szerém megyei szervezetének elnöke a vukovári Jakumetović Rozália lett, az alelnökök pedig Dezső Igor Kórógyról, Mészáros Tivadar Čakovciról, Nádudvari-Wagner Ekaterina Vinkovciról és Jankov Erzsébet Vukovárról, míg a szervezet titkára a kórógyi ifj. Cserepes Zoltán lett.

– Elsősorban meg szeretném köszönni minden egyes elnökségi tagnak, hogy vállalták a feladatokat, amelyeknek közös erővel tudunk csak megfelelni. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra. Megalakulásunknak egyik célja az volt, hogy elérhetőbbekké váljunk a megye egész területén a csatlakozni óhajtó nemzettársaink számára, másrészt pedig a még határozottabb érdekképviselet. Mi minden Vukovár-Szerém megyei magyarnak együttműködést kínálunk – mondta lapunknak Jakumetović Rozália, az új szervezet elnöke.