Március tizenötödike: végre együtt ünnepeltünk!

293

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legnagyobb alakjairól minden évben meg kell emlékeznünk, hiszen ők azok, akik emberségükkel, hősiességükkel ma is példát mutatnak. Büszkék lehetünk arra, hogy vannak drávaszögi és szlavóniai 48-as hőseink, akiknek sírjai, emlékhelyei előtt emlékezhetünk március 15-én, Zágrábtól a Drávaszögig évről évre lerójuk tiszteletünket nemzetünk nagyjai előtt. Idén – a tavalyi megemlékezéshez hasonlóan – a járványügyi előírások miatt szerényebb létszámban, de a magyar szervezetek képviselői minden helyszínen együtt emlékeztek.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történelmének meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk egyik alapköve. Kezdetének napját, március 15-ét az egyik legnagyobb és legszebb nemzeti ünnepként tartjuk számon, nemzettársaink világszerte megemlékeznek róla. Mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben minél ünnepélyesebb kereteket adni a megemlékezéseknek. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) március 15-ei ünnepi rendezvénysorozata múlt pénteken Staza településen kezdődött.

Staza

Damjanich János honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike a Sziszek-Monoszló megyei Staza településen született. A 1848–49-es magyar szabadságharc egyik legkiválóbb tábornoka volt.
A megye magyarjai számára fontos helyszín Damjanich János stazai szülőháza, ahol a HMDK emlékművet is állított a budapesti külügyminisztérium támogatásával. Itt rójuk le tiszteletünket koszorúzással minden évben.

Az idei eseményt megtisztelte jelenlétével Azbej Tristan, a magyar Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, aki dr. Demcsák Csaba, Magyarország zágrábi nagykövete, Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, Berkes Imre Zágráb megyei magyar kisebbségi képviselő, Varga Ivan Sziszek-Monoszló megyei magyar kisebbségi képviselő, Furjan Antun, a Belovár-Bilogora megyei magyar kisebbségi önkormányzat alelnöke és Kis Árpád, a HMDK Sziszek-Monoszló megyei megbízottja társaságában koszorúzott. 

Zágráb

Staza után a horvát főváros volt a következő állomás, ahol Petőfi Sándor emléktábláját koszorúzta meg Azbej Tristan, Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Balázs-Piri Zoltán, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának elnöke, valamint a zágrábi magyar szervezetek képviselői.

A Petőfi-emléktáblát Budapest főváros adományozta Zágrábnak 1996-ban (a karlovaci/károlyvárosi katonai szolgálata idején megbetegedett költőt 1840-41-ben hónapokig a zágrábi katonai kórházban ápolták).

Vörösmart

Az ünnepi megemlékezés-sorozat szombaton, március 13-án Vörösmarton folytatódott, ahol Apostol János vörösmarti református tanító síremlékénél gyűltünk össze koszorúzni, aki a szabadságharcban honvéd tüzérként szolgált. Apostol munkásságát Bisztricán Hajnalka, a vörösmarti József Attila Kultúregyesület elnöke méltatta.

Az eseményen többek között részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Fuzik János eszéki magyar főkonzul és Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető.

Csúza

Nem véletlen, hogy a HMDK március 15-i központi megemlékezéseinek egyik legfontosabb állomása Csúza. A drávaszögi falu két ismert polgárának is köze volt az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz.

Az egyik Ács Gedeon, Bellye szülötte és Csúza lelkésze, aki Kossuth tábori papjaként vett részt a szabadságharcban. A világosi fegyverletétel után önként követte Kossuth Lajost törökországi és amerikai száműzetésébe. Miután hazatért, Csúzán teljesített lelkipásztori szolgálatot haláláig. Igazi közéleti ember volt, olvasóegyletet alapított, és a Kossuth-kultusz ápolásán fáradozott. Minden évben összegyűlünk március idusán a síremlékénél, hogy emlékezzünk rá, emlékezzünk hazaszeretetére, példamutató életvitelére, mely mindenkor a megmaradás sarokköve lehet a horvátországi, drávaszögi magyarság számára. Itt először Varga György csúzai református beszélt nagy elődje életútjáról.

Március 15-e egyik legfontosabb üzenete az, hogy hazánk és nemzetünk érdekében összefogva, közös erővel, egymást segítve haladjunk előre. Ezt hangsúlyozta ünnepi beszédében Jankovics Róbert, a HMDK elnöke is.

Potápi: „Az önök elmúlt évekbeli eredményeik olyan nagyszerűek, hogy túlmutatnak egy ilyen kicsi nemzeti közösségen, mely érdemes arra, hogy a magyarság történelemkönyvébe is beírja önmagát”

Az ünnep szónoka Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára volt, aki a márciusi ifjak tetteit kiemelve arról is beszélt, hogy 1848. március 15-én egy nép különböző rétegeiből néhány nap alatt egy nemzet tudott születni. „És ma is azok a magyarok, akik vállalják a magyarságukat, és ezt a magyarságot pedig továbbadják a gyermekeiknek és az unokáiknak” – mondta.

– Én önöktől is ezt kérem; azt gondolom, hogy az elmúlt évekbeli eredményeik olyan nagyszerűek, hogy túlmutatnak egy ilyen kicsi nemzeti közösségen, mely érdemes arra, hogy a magyarság történelemkönyvébe is beírja önmagát – mondta az államtitkár.

Majd a könyvtár előcsarnokában levő Kossuth-domborműnél folytatódott a koszorúzási ünnepség.

A csúzai ünnepi megemlékezésen közreműködött a két helybéli kultúregyesület, a Jókai Mór és a Csárdás, valamint az újbezdáni kultúregyesület tagjai.

Haraszti

A szlavóniai Harasztiban 2014-ben avatták fel Petőfi Sándor első horvátországi mellszobrát, melyet közadakozásból állítottak, és amelyet nemrég vandálok döntöttek le. Március 15-e alkalmából a helyreállított szobrot a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház a HMDK-val közösen szervezett koszorúzással avatta újra.

Az ünnepi műsorban részt vett az Alfalusi Vegyes Kar, a sepsei Népdalkör és a haraszti hittancsoportosok. Az ünnep szónoka Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Jankovics Róbert HMDK-elnök volt.

Nagypiszanica, Nagygordonya

Knezić (Knézich) Károly a Belovár-Bilogora megyei Nagygordonyán született. Az 1848. március 15-ei forradalmat követően felajánlotta szolgálatát a magyar seregnek. Katonai sikereinek köszönhetően a honvéd vezérőrnagy tábornoki rangig vitte. Világosnál tette le a fegyvert, az aradi börtönbe került, ahol felségárulásért kötél általi halálra ítélték, nyolcadik volt a kivégzett vértanúk sorában 1849. október 6-án.

A Belovár-Bilogora megyei magyar kisebbségi önkormányzat szervezésében megkoszorúzták a nagypiszanicai magyarok székházán levő Knézich Károly tiszteletére állított emléktáblát, és szülőhelyén, Nagygordonyán állított mellszobrát.

Újbezdán

Az újbezdáni Kultúr- és Művészeti Egyesület (KME) tagjai székházuk udvarán emlékeztek a ’48-as márciusi eseményekre. Egy szerény ünnepség keretei között alkalmi műsort adtak elő, majd megkoszorúzták a Petőfi-domborművet.

Koszorút helyezett el Pálinkás Krisztián, a Baranyaszentistváni járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke és Horvát Ibolya, a KME elnöke.

Szentlászló

Szentlászlón ünnepi istentiszteletet követően alkalmi műsorral és koszorúzással emlékezett meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról az Ernestinovói járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata és a szentlászlói HMDK-alapszervezet.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a helyi iskola tanulói és a Rozmaring Énekkar.

Újgrác

A HMDK újgráci egyesülete egy kisebb összejövetelt tartott nemzeti ünnepünk alkalmából, ahol Dančo Szőlősi Ildikó elevenítette fel a március 15-ei eseményeket, a tamburazenekar pedig egy zenés összeállítással tette meghittebbé az emlékezést.

Split

A HMDK Split-dalmát megyei egyesületének több mint két évtizedes fennállása alatt nem volt olyan év, hogy az egyik legszebb nemzeti ünnepünkön ne emlékeztek volna meg az akkori történelmi eseményekről. Az egyesület most filmvetítéssel idézte meg 1848 hőseit, a forradalom és a szabadságharc legfontosabb mozzanatait.

Eszék

Az Eszéki Magyar Főkonzulátus és az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület hétfőn tartott koszorúzást Antal Mihály rétfalusi származású korabeli országgyűlési képviselő emléktáblájánál, az egybegyűlteket Magdika Dániel, a kultúregyesület elnöke köszöntötte, ünnepi beszédet Fuzik János főkonzul mondott.

A koszorúzáson elhangzott, Antal Mihály többször is figyelemre méltó tartalommal szólt hozzá az első népképviseleti országgyűlésben a vitákhoz – amelyekre már nem Pozsonyban, hanem Pesten került sor –, a hadsereg magyar lábra állításának fontosságát hangoztatta, és igennel szavazott az újoncozási törvényben.

Bellye

A HMDK bellyei alapszervezetében rendszeresen megülik nemzeti ünnepeinket, így március 15-ét is. A 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének legfontosabb mozzanatait egy kisebb összejövetel során foglalták össze a HMDK központi szervezetének bellyei székházában.

Pélmonostor

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Pélmonostoron is a Pélmonostor Magyar Kultúregyesület szervezésében, a Mohács parkban álló kopjafánál.

Az ünnepi aktuson Pélmonostor város képviseletében Tomislav Rob polgármester és Matijević Olivér, a városi tanács alelnöke vett részt.

Vinkovci

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület is szervezett megemlékezést március 15-e alkalmából. Az eseményen részt vevő vinkovcei magyaroknak az ünneplésen túl jó alkalom volt ez az egymással való találkozásra is.