Magyarországi botanikusok a Drávaszögben és Szlavóniában

212
botanikusok---molnr-bel-fotja

A múlt héten egy autóbusznyi magyarországi botanikus érkezett Horvátországba, hogy a Baranya-háromszög és Szlavónia természeti és kultúrkincseivel ismerkedjenek.

A túrasorozatot dr. Molnár Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia vácrátóti Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa szervezte. A botanikusok választása azért esett Horvátország ezen területeire, mert eddig még nem volt alkalmuk idelátogatni, céljuk viszont a pannon növényzetű összes tájegység bejárása. Az előző túrák alkalmával voltak már Romániában és Észak-Bulgáriában is. A horvátországi túrát Purger Dragica pécsi botanikus szervezte, valamint Tórizs István várdaróci természetvédelmi mérnök is csatlakozott a csapathoz.

A 18 eddigi túrát szinte mindig más botanikus szervezte, hiszen mindig az adott tájhoz legjobban értőket kérik fel erre a feladatra.

– A drávaszögi rész a maga különlegességeivel mindenkinek nagyon tetszett. Felfigyeltünk azonban arra, hogy a helyi emberek mennyire ki vannak rekesztve a táj életéből, használatából, pedig a nemzetközi példák azt mutatják, hogy kölcsönösen előnyös az együttgondolkodás és a helyiek bevonása a terület gondozásába – nyilatkozta lapunknak dr. Molnár Zsolt.

 

Kiskőszegtől Kopácson át a Papuk-hegységig

A horvátországi túra a kiskőszegi emlékműnél vette kezdetét, a magaslatról három ország területére nyílik kilátás. Majd megtekintették a vörösmarti löszfalat, amely néhány sztyeppei növényfaj egyetlen ismert lelőhelye Horvátországban. A helyi védettség alatt álló bellyei temetőben elterülő sztyepprét-foltot is felkeresték, amely ugyancsak nagyon értékes és ritka növényfajokat hordoz.

– A Kopácsi-rét Természetvédelmi Terület sem maradhatott ki a programból, mely Európa egyik legfontosabb ártéri területe. A több ezer hektáros vizes élőhely a maga változatos növényzetmozaikjaival és állatgazdagságával mély nyomott hagyott a látogatókban. Továbbá a Spačvai-medence szlavón tölgyesei és az ott bemutatott erdőgazdálkodás is érdekes információkkal szolgált – mondta Tórizs István.

A botanikusok el voltak ragadtatva a Papuk Természetvédelmi Terület változatosságától, varázsától, és példaértékűnek találták a Lonjsko Polje-i Természetvédelmi Területnek a helyi emberekkel való összefogását, együttműködését. Végül a Dráva menti élőhelyek szemügyre vételével fejeződött be a sorrendben 18. botanikus túra, amely összességében kellemes és értékes pillanatokkal, tapasztalatokkal gazdagította a résztvevőket.

A szervezők elárulták, hogy terveznek egy olyan kisebb projektet, amelynek eredményeképpen dokumentálni fogják a helyi hagyományos ökológiai tudást. Ezt ugyan már elődeik részben megtették (pl. Baranyai Júlia, Pataky András, Lábadi Károly), de igyekeznek majd még „mélyebbre ásni” a növények és állatok, valamint az élőhelyek ökológiai ismerete kapcsán. Elsősorban az időskorúak ismereteire kíváncsiak, bíznak segítőkészségükben, együttműködésükben.