Magyar anyanyelvápolás Kácsfalun

368
08-Sgi-Mria

Kácsfalu (Jagodnjak) – A kácsfalusi szülők kérésére, a HMDK közbenjárásának köszönhetően ezen a héten már magyar anyanyelvápoló órákon vehetnek részt az iskola tanulói.

Amikor mi itt, Horvátországban azt mondjuk, hogy a gyerek anyanyelvápolásra jár, akkor ezen azt értjük, hogy nem magyar tannyelvű iskolában tanul, és ezért hetente 2-3 alkalommal, fakultatív jellegű tanórákon – a legtöbbször játékos formában – magyar verset, mesét, népdalt, népi táncot tanul. Horvátországban jelenleg 17 tanintézményben folyik anyanyelvápolás, amelyben közel 760 diák vesz részt.

A szerb többségű Kácsfalu általános iskolájában a héten 5 diákkal anyanyelvápoló csoportot indítottak.

– Az idei iskolaév elején több kácsfalusi magyar szülő azzal a kéréssel fordult a HMDK vezetőségéhez, szeretnék, ha gyermekeik magyar anyanyelvápolásban részesülnének a helyi iskolában. Mi azonnal felvettük a kapcsolatot a tanintézmény igazgatójával, valamint a zágrábi oktatási minisztériummal is. Az eredmény pedig magáért beszél, hiszen a minisztérium a múlt héten jóváhagyta a magyar nyelvoktatást választott tantárgyként a szóban forgó település általános iskolájában, és ha minden igaz, a héten megkezdődhet a tanítás is –  nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke.

Újra éledezik magyarság

Az itt élő kevés nemzettársunk közül egyesek már nem vallják magukat magyarnak. Már a színmagyar családokból származó fiatalok sem tudnak jól magyarul, a vegyes házzaságokból valókról meg ne is beszéljünk. A Kácsfalu, Újbolmány, Bolmány és Majška alkotta járásban mindössze 100 magyar él, de talán csak a felük beszéli a nyelvet. 2007-ig a járásban működött  magyar kisebbségi önkormányzat Sági Mária (fenti kép) vezetésével, aki már annak idején kezdeményzete, hogy a járásban valamilyen módón magyarul tanulhassanak a gyerekek. Habár neki nincsenek iskolás korú gyerekei, nagyon örül annak, hogy ez most végre megvalósul, és abban reménykedik, hogy a fiatal és agilis szülők között lesz olyan is, aki a magyarságot újra közösséggé szervezi.

Egyikük Jalšovec Makó Elvira lehet, akinek a negyedikes gyereke jár majd az anyanyelvápoló órákra, de a kisebb gyereket is járatni fogja majd.

– Nagyon örülünk a lehetőségnek; én sajnos nem járhattam magyar anyanyelvápoló órákra, aminek a hiányát ma is érzem, ezért szerettem volna, ha a gyerekeim elsajátítják a magyar nyelvet, megismerik a magyar történelmet. Velem szerencsére édesanyám a mai napig magyarul beszél, ezért tudtam megőrizni anyanyelvemet. A férjemet annak idején szintén tanították a szülei magyarul, de már nem tud, viszont kezdettől fogva támogatott abban, hogy a gyerekeim magyarórákra járjanak – nyilatkozta lapunknak Elvira.

Hasonlóan vélekedik Božić Sági Ibolya is, akinek három gyereke közül a két nagyobbik jár az órákra.

– Fontosnak tartom, hogy a gyerekeim jól beszéljék az anyanyelvüket, és ne olyan nehezen, mint én. Sajnos nekem nem volt alkalmam az iskolában magyarul tanulni, így csak otthon beszéltünk. Annak ellenére, hogy férjem nem magyar nemzetiségű, ő is támogatja a magyar nyelvtanulást – mondta lapunknak Ibolya.

Egyelőre öt diák jár majd hetente egy alkalommal Harci Mária tanítónő magyaróráira, de időközben már újabb szülők is jelezték, hogy csemetéiket is szívesen beíratnák. A magyar nyelvoktatás beindulását az ottani kisszámú magyarság újabb „életjeleként” könyvelhetjük el.

08-scan0001

Fotó: Jalšovec Makó Elvira gyerekeivel egy korábbi családi fotón