Kultúrotthon nélkül maradt Laskó

232
09--lasko

Laskó – Nemrég, miután lebontották a múzeum épületét, a vadászegyesület maradt fedél nélkül. Most pedig a kultúregyesületnek kellett kiköltöznie az ún. ifjúsági otthonból, mert az objektum tulajdonosának a leszármazottja, aki 2004-ben visszakapta az épületet, úgy döntött, hogy eladja azt. De hasonló sorsra juthat a sportegyesület is, mert az öltözők magánterületen állnak, így a nagy múltú Laskón hamarosan olyan helyzet alakulhat ki, hogy a településen nem tudnak nagyobb összejövetelt, bált vagy lakodalmat tartani.


Az épület
A település központjában található egyszintes épületet a második világháború után vették el jogos tulajdonosától, a német Müller családtól, akik hentesüzletet, valamint kocsmát működtettek benne. 1946-tól a tulajdonjog átszállt a községre, és az évek során több bérlője is volt a helyiségeknek. A hetvenes években kezdték el művelődési házként használni, majd 1985-ben átalakították és felújították.
A honvédő háború után az épület tulajdonjoga átszállt a Bellyei járásra.
Az objektum az első Orbán-kormány újjáépítési segélyéből mintegy 300 ezer kúnában részesült, de ahhoz, hogy a magyar kormánytámogatásból az
épületre költeni lehessen, a HMDK-nak a Bellyei járással egy 15 évre szóló használatba vételi szerződést kellett kötnie, így annak a fenntartója a HMDK lett.
A tulajdonos visszakapta az épületet
2004-ben a megyei államigazgatási hivataltól egy végzést kapott a HMDK és a Bellyei járás is, mely szerint a volt tulajdonosok 1930-ban született lánya az épület új gazdája. A határozat szerint a HMDK-tól mint befektetőtől és az épület fenntartójától a tulajdonos még öt évig nem kaphatta meg az épületet. A HMDK vezetői haladéktalanul felajánlották a tulajdonosoknak, megvásárolják az épületet, hogy a volt mezőváros ne maradjon nagyobb rendezvények megtartására alkalmas épület nélkül. Miután lejárt az öt év, azt is fölajánlották, hogy a Bellyei járással közösen megveszik az épületet, de a laskói faluvezetés ezt nem támogatta.

 

Újabb egyesületnek kellett kiköltöznie
Egy évig bérelte a járás a tulajdonostól az épületet, majd az objektum használója, a laskói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület a minap egy levelet kapott, amelyben a tulaj 15 napot ad arra, hogy kiköltözzenek az épületből, mivel áruba bocsátja azt.
– Rövid időn belül immár a második egyesületnek kell hurcolkodnia: nemrég a vadászegyesület maradt helyiség nélkül, most pedig kultúregyesületünknek kell kiköltöznie a szóban forgó épületből. És várható, hogy a labdarúgó-egyesület is hamarosan fedél nélkül marad. Miközben költözködtünk az épületből, többen odajöttek és egyikük meg is jegyezte, hogy mi lesz ebből a faluból, egykor gyógyszertár, múzeum, moziterem is volt, most meg lassan semmink se lesz – mondja Déra Kornélia, a kultúregyesület elnöke.

 

A HMDK több szervezet érdekét tartotta szem előtt
A HMDK-s járási képviselők többször is javasolták, hogy az épületet vegye meg járás, és erre a telekre építsék az új kultúrotthont. Másik opcióként pedig szóba került a régóta életveszélyes állapotban lévő öreg iskola épületének a megvásárlása is, ahol a labdarúgó-egyesület klubhelyisége és az öltözők is találhatók, így a sportolókat sem tették volna ki a fedél nélkül maradás veszélyének, de Tokai István, a falu polgármestere makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy a MESZ telkének hátsó udvarában épüljön fel az új kultúrotthon.
– Mi mindvégig közösségben gondolkodtunk, minden szervezet érdekét szem előtt tartottuk, ezért is javasoltuk az említett két lokációt, aminek a helyességéről mai napig meg vagyunk győződve, ám a falusi vezetés, Tokai és a helyi választmány döntése ellen semmit se tehettünk. A kultúrotthon építése pedig nem állt le, erről mindenki meggyőződhet. És amíg Laskón nem készül el az új objektum, csak azt tudom javasolni, hogy vegyék igénybe a kopácsi vagy a várdaróci művelődési házat – mondta Cickai Csaba, a Bellyei járás elöljáró-helyettese.