Könyvadomány a szentlászlói iskolának

40

Kocsis Lászlónak, a Szentlászlót védő harcoló egység parancsnokának könyve, amelyet néhány hónappal ezelőtt mutattak be, a falu honvédő háború alatti ostromának állít emléket. A szerző a kötet 10 példányával ajándékozta meg a szentlászlói általános iskola könyvtárát.

A HMDK kiadásában jelent meg Kocsis László könyve. A szerző, a Szentlászlót védő harcoló egység parancsnoka papírra vetette mindazokat a történéseket, amelyeket a falu ostroma idején, a 152 nap alat alatt a hős védők átéltek. 1991 nyarától egészen november végéig ennyi napon át ostromolták a szlavóniai falut az ún. Jugoszláv Néphadsereg egységei és a szerb martalócok, paramilitáris csoportok.

Kocsis László évekkel ezelőtt indította el egyéni programját, melynek keretében a szomorú évforduló előtt általában egy rendhagyó történelemórát tart a helyi iskolában volt katonatársaival együtt, felelevenítve az 1991-ben történteket. 

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok megismerkedjenek szeretett falunk történelmével és mindazzal, ami a honvédő háborúban történt. Ezért minden évben a november végi évforduló előtti hetekben előadást vagy prezentációt tartunk a szentlászlói iskolában a háborús eseményekről. Mivel idén sikerült kiadni a könyvemet, tíz példányt adományoztam az iskola könyvtárának is, hogy a diákok bővebb ismereteket szerezhessenek arról az időszakról, amikor rendkívüli áldozatok árán védtük az otthonainkat – tudtuk meg Kocsis Lászlótól.

A cikk az elektronikus média többféleségének és különbözőségének fejlesztéséről szóló Alap által került társfinanszírozásra.