Közgyűlést tartottak a pedagógusok

373
06-forum-1

Múlt hét csütörtökön tartotta meg éves közgyűlését a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A fórum eszéki székhelyén lezajlott ülésen a résztvevők meghallgatták és elfogadták Csapó Nándornak, a szakmai szervezet elnökének a beszámolóját, valamint az ez évi tevékenységi tervet is támogatásukról biztosították.

 

A pedagógusszervezet ülésén Csapó Nándor, a Fórum elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszámolt az elmúlt időszakban megvalósult szakmai rendezvényekről, továbbképzésekről.

Elmondta, hogy a meglévő képzéseket, szemléket, programokat tavaly újabbakkal is bővítették, ezek között említette pl. a számítógépes tanfolyamot, amit több helyszínen is megszerveztek, és amelyet a jövőben is folytatni szeretnének. Beszélt a beiskolázási támogatásról is, amellyel az elmúlt években, ha csak kisebb mértékben is, de sikerült a magyar tannyelven tanuló gyerekek létszámcsökkenését megállítani.

Kifejtette azt is, hogy a pedagógusszervezet négy éve partnere a magyar kormánynak egy fontos projektet illetően is, ez 2012-ben a külhoni magyar óvodák éve programmal kezdődött, tavaly pedig a külhoni magyar szakképzés éve program zajlott. Ez utóbbi különösen eredményes volt a fórum számára, mert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával egy tangazdaság kialakítására megfelelő épületet, a hozzá tartozó földterülettel sikerült megvásárolni. Idén ezt a szép falusi házat szeretnék használhatóvá tenni. Nagy vonásokban felvázolta a tangazdaságba tervezett programokat is. Szintén ebből a pályázati forrásból minden nyolcosztályos magyar általános iskola számára kerti szerszámokat vásároltak, amelyeknek például több helyütt is az iskolai diákszövetkezetek vehetik nagy hasznát.

 

06-forum-2

 

Hozzátette azt is, hogy igyekeznek minden pályázati forrást kihasználni, amellyel nemcsak a pedagógusszervezet munkáját, hanem a magyar tannyelvű iskolákat is segítik.

Külön kiemelte azokat a minisztériumokat, alapítványokat, amelyek az elmúlt időszakban támogatták a pedagógusfórum munkáját: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Balassi Intézet.

Az ülést követően lapunknak Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke kifejtette, szakmai szervezetük kezdetektől fogva a minőségi anyanyelvi oktatás iránt kötelezte el magát.

– Pedagógusaink szakmai építkezésével kezdtük. A képzések, a diákversenyek, a rendezvények viszont elsősorban a diákok, az anyanyelvi magyar oktatás érdekében valósultak meg. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi, horvátországi magyar pedagógusok anyanyelvünk, iskoláink, kultúránk őrzői és továbbadói is vagyunk, így mind nagyobb felelősség hárul ránk. Egy ideje sikerült mérsékelnünk a magyar tanulólétszám fogyását, de nem lehetünk elégedettek, folyamatosan kell dolgoznunk és újabb programokat megvalósítanunk, hogy a magyar oktatás még sokáig működjön – mondta Csapó Nándor.

 

{fcomments}