Kitüntették Varga Géza atyát

216
P9293529

Szombaton, szeptember 29-én Újbezdánban, ünnepi szentmise keretei között Varga Géza nyugalmazott püspöki helynök, pápai káplán, a horvátországi magyar hívők körében végzett több évtizedes áldozatos, nemzetet építő, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató munkájáért Iván Gábor zágrábi magyar nagykövettől átvette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést.

A nagykövet lapunknak elmondta, hogy Áder János köztársasági elnök úr ítélte oda ezt a nagyon rangos kitüntetést Varga atyának, aki több mint hét évtizeden keresztül őrizte itt az egyházközösségben a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, hozzájárulva ahhoz, hogy az itt élő magyar közösség lelki élete szép és egészséges legyen.

Varga Géza 1918-ban született a vajdasági Óbecsén. 1941 nyarán Djakovón szentelték pappá.

Két évtizeden át volt plébános Čepinben, majd húsz éven keresztül szemináriumi elöljáró és professzor a püspöki székhelyen, Djakovón. Így szinte mindenkinek tanára volt, köztük több mai horvát és boszniai püspöknek is. Varga atya az 1970-es évekig tanította a növendékeket, akkor új tanárokkal frissítették fel a teológiai kart. Az akkori püspök felmentette tanári kötelezettségei alól, és kinevezte székesegyházi kanonoknak és segédpüspöknek. Azonban továbbra is igazi pásztora volt az itteni magyar katolikus híveknek. A papi szolgálat mellett imaházak építése/kialakítása is fűződik a nevéhez, például a kórógyié, a dályhegyié és a csúzaié.

 

Újra van magyar nyelvű mise Újbezdánban

Az atya munkájának eredménye az is, hogy ma már három magyar pap szolgál a horvátországi magyar katolikus hívek körében – mondta a díjátadó ünnepélyt megelőző szentmisén Đuro Hranić djakovó-eszéki segédpüspök, aki az egybegyűlt magyar hívekhez szólva az anyanyelv és a nemzeti identitás megtartásának fontosságára hívta fel a figyelmet, arra kérve és ösztönözve a szülőket, hogy magyar iskolába küldjék gyerekeiket és ápolják az anyanyelvet és hagyományokat.

Varga Géza atyát a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége terjesztette fel a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésre. Az ünnepi misén jelen volt még Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai államtitkársága kapcsolattartási főosztályának vezetője, Tuska Enikő zágrábi magyar konzul asszony, Orsokics István, Beremend polgármestere, Drago Dominić, a Baranyaszentistváni járás elöljárója és a HMDK vezetősége is. Az ünnepség végén felavatták a templom bejáratánál elhelyezett emléktáblát, amelyen az újbezdáni hívek megköszönik a 94 éves Varga Géza atyának mindazt, amit értük és a templomért tett.

P9293534

 

{fcomment}