Kiírták a kisebbségi önkormányzati választásokat

126
06-vlasztsok

A horvát kormány múlt heti ülésén július 10-ére tűzte ki a kisebbségi önkormányzati választásokat. A legutóbbira 2007. június 17-én került sor.

Az idevonatkozó törvények kimondják, hogy minden nemzeti kisebbségnek jogában áll kisebbségi önkormányzatot (tanácsot) vagy képviselőt választania, amennyiben az adott közigazgatási egységben létszámuk meghaladja a törvényben meghatározott határt. Ennek értelmében a kisebbségek megyénként huszonöt tagú önkormányzatot választhatnak, amennyiben létszámuk meghaladja az 500-at, képviselőt pedig akkor, ha számuk 100 és 500 között van. Városonként 15 tagú, járásonként pedig 10 tagú önkormányzatot választhatnak, amennyiben létszámuk városonként/járásonként meghaladja a 200 főt, képviselőt pedig abban az esetben, ha lélekszámuk 100 és 200 között van.

A horvátországi magyaroknak négy megyében, öt városban és tíz járásban lehet kisebbségi önkormányzatuk, kisebbségi képviselőt pedig összesen nyolc megyében, hét városban és hat járásban választhatnak.

 

Már csak 296 jelölt állítható

Az idei választás újabb bizonyítéka a horvátországi magyarság folyamatos fogyásának, hiszen a 2007-es kisebbségi önkormányzati választásokkal ellenétben július 10-én a Tengermelléki- fennsíki megyében már csak kisebbségi képviselőt választhatunk (az eddigi 25 fős önkormányzat helyett), és ugyanez a helyzet Pula és Vinkovci városokban is (az eddigi 15 fős testület helyett). A fogyatkozás mértékét mindezek mellett jól szemlélteti a következő adat is: míg 2003-ban országszerte 436 jelöltet állíthattunk, idén csupán 296-ot indíthatunk.

A választások idei időpontja két dolog miatt is szokatlan: egy turizmusra berendezkedett országban nem szoktak nyáron választásokat tartani, a másik pedig a listák leadásától a választás napjáig tartó 40 napos kampány. Ez az időszak ugyanis az elmúlt két választás alkalmával alig volt kéthetes. A nyári időpont feltehetően nem fog javítani a választásokon ez idáig tapasztalt alacsony részvételi arányon, sőt. A júliusi választásokat követő alakuló ülések várhatóan július 25-e és augusztus 15-e között fognak lezajlani – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke.

A kisebbségi önkormányzati választásokra a listaleadási határidő 2011. június 1-je, a nemzetiséget ellenőrző, ún. javítási határidő pedig 2011. június 25-e.