Jankovics Róbert máris a MESZ célkeresztjében

212
robi-kereszt2

Bagoly mondja verébnek…

Jószerint még el sem kezdődött a kampány, a meszesek máris nekiugrottak Jankovics Róbertnek, a HMDK parlamenti képviselőjelöltjének. Persze nem először, de ugyanolyan ostoba módon, mint eddig is.

Nézzük csak: V. S. kezdőbetűkkel jegyzett firkászuk heti, írott sajtójukban világgá jajgatta, hogy Jankovics Róbert álláshalmozó mániákus, és mint ilyen, tekintélyes összegű juttatásokra, jövedelemre tesz szert.

„Egy embernek hány munkahelye lehet egyszerre”?- teszi fel meszesünk a drámainak szánt kérdést (miközben elfelejtkezik egyik főnökéről, alelnökéről, Sója Dénesről!), és felsorolja Jankovics Róbert általa vélt „munkahelyeit”, más szóval „állásait”, éspedig: a

Pélmonostori Városi Tanács tagja, a Baranjski Vodovod (Baranyai Víztársulat) Felügyelő Bizottságának elnöke, a Laskói Általános Iskola tanára és a magyarigazolvány-iroda vezetője.

Nos, a felsorolt négyből csak kettő nevezhető munkahelynek (állásnak), valójában félmunkahelyekről van szó – Laskón félmunkaidőben tanár és a HMDK-ban az igazolványiroda vezetője. A másik kettő nem állás, hanem tisztség, amely nem jár fizetéssel, csak némi tiszteletdíjjal. Pontosabban évi (és nem havi!) 4200 kúna bruttó, azaz cca. havi 170 kúna összegben Pélmonostor önkormányzatától, valamint havi 400 kúna a Vodovodtól (Víztársulattól).

Mivel tanári fizetése nettó 1900 kúna, irodavezetői bére pedig nettó 3100 kúna, így Jankovics Róbert havi fizetése összesen nettó 5000 kúna. Ezt egészíti ki a havi 570 kúna (400 + 170) összegű tiszteletdíj, így havi összjövedelme 5570 kúna.

Ezek után viszont, miután jelöltünk munkahelyeit, tisztségeit és az ezekért kapott anyagi javakat ily részletességgel bemutattuk, joggal várjuk el ugyanezt a másik jelölttől, Sója Dénes úrtól is.

Mekkora szábori képviselői és mennyi járási elnöki fizetése, mennyit tesznek ki az egyéb juttatások, és legfőképpen: hova költi azt az évi kb. 360 000 (háromszáz-hatvanezer) pluszpénzt (hogy ez négy év alatt összesen mennyi, le sem merem írni), ami független képviselőként (nem meszes, független!) jár neki!

Mindezek után pedig, kedves meszesek, valaki már magyarázzon meg két dolgot V. S. barátunknak, egy: mit értünk azon kifejezésen, hogy munkahely, kettő: milyen helyzetre alkalmazzuk azt a szólást, hogy „Egyszer hopp, másszor kopp”. Mert arra biztosan nem, amelyre ő megpróbálta.

Végezetül szögezzük le: mi, a HMDK tagjai nem provokálunk, de ha rákényszerülünk, mint ez alkalommal is, kamatostul viszonzunk minden ellenünk irányuló támadást, mert bőven van téma és példa, amiből meríthetünk.

És még valami: ha valaha megjelenne egy olyan hirdetés, miszerint „önkormányzati képviselő, felügyelő-bizottsági tag kerestetik … előnyben az alulképzett újságírók”, lenne jelöltünk.

De addig is foglalkozzon mindenki a saját programjával, saját jelöltjével (jelöltjeivel), illetve magyarságunk gondjával-bajával, jogos elvárásaival.