Igazgatóválasztás Vörösmarton

198
07-osnovna-skola-zmajevac

Október 31-én, hétfőn összeült a vörösmarti általános iskola igazgatóbizottsága (iskolaszéke), hogy új vezetőt válasszon az intézmény élére, ugyanis az eddigi igazgatónak lejárt a négyéves mandátuma.

Két személy pályázott a vezetői tisztség betöltésére: Máté Anikó, az eddigi igazgató és Andócsi János történelemtanár. A testület tagjainak többsége Andócsi Jánost támogatta. Amennyiben az oktatási miniszter a választási procedúrában jogi szempontból nem talál kifogásolnivalót, két hét múlva újra összeülhet az iskolaszék, hogy megerősítsék Andócsi megbízatását.

A csúzai Máté Anikó biológia-kémia szakos tanárként kezdte pályafutását a magyar általános iskolában, közel húsz évig vezette az intézményt. Andócsi János Vörösmart szülötte, ebben a nagy múltú iskolában koptatta a padokat, és tanulmányai befejezése után – sokakkal ellentétben – hazatért szülőföldjére. Azóta többször is vezető tisztségeket töltött be, ami garanciája lehet a jobb sorsra érdemes vörösmarti iskola eredményesebb vezetésének. Andócsi közvetlenül a megválasztása után azt nyilatkozta lapunknak, köszöni szépen az iskolabizottságnak, hogy az ő személyében látják az intézmény jövendő vezetőjét, és bízik abban, hogy a „Lendület, tradíció és kihívás” című programját maradéktalanul meg fogja tudni valósítani.