Huszonhét éve esett el Kórógy

0
239

Szombaton gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek Kórógyon arra, hogy 27 évvel ezelőtt, 1991. szeptember 29-én az utolsó ember is kénytelen volt elhagyni a falut. A település a megszállók szabad prédájává vált. Az idei megemlékezésen részt vett Božo Galić, Vukovár-Szerém megye zsupánja, De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul és Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, magyarságunk parlamenti képviselője.

Kórógy történetében az egyik legtragikusabb nap szeptember 29-e, amikor az Árpád-kori magyar település már nem tudott tovább ellenállni a szerb agressziónak. A falu lakossága kénytelen volt elmenekülni, házaikat, gazdaságukat kifosztották. Templomuk is megsérült, lepusztult.

A sebekből, a romokból csak évek múlva felépült településre újra visszatért az élet, a tragikus események emlékképei is már egyre ritkában törnek föl. Azokról viszont azóta sem feledkeznek meg, akik életükkel fizettek a szabad Horvátországért. Rájuk emlékeznek minden év szeptember 29-én.

A Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata szervezésében idén is összegyűltek az áldozatok hozzátartozói, a falubeliek és különböző egyesületek képviselői a kultúrotthon előtt felállított emlékműnél.

Először egyperces néma csenddel adóztak a honvédő háború áldozatainak, majd felidézték a 27 évvel ezelőtti eseményeket. Kórógyot 1991. június 19-én kezdték lőni aknavetőkkel, a szlavóniai magyar falu lakossága nem tudta felvenni a harcot a „jugoszláv” katonaság és a szerb szabadcsapatok ellen, ezért elhagyták a falut. Először az asszonyok és gyerekek menekültek át Magyarországra, majd szeptember 29-én az utolsó védők is kénytelenek voltak elhagyni Kórógyot. A falu lakosai csak 1998-ban kezdhették meg a hazatérést a szerbek által lepusztított házaikba, melyekből minden mozdíthatót elvittek.

A megemlékezésen felszólalt Božo Galić, Vukovár-Szerém megye zsupánja, De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul és Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője is. Jelen volt még Željko Matanović, a Tordinci járás elöljárója, Silović Mihaela és Dezső István elöljáró-helyettesek.

Jankovics képviselő beszédében úgy fogalmazott, a mi generációnknak szerencsére nem az a feladata, hogy fegyverrel védje Kórógyot és Horvátországot, hanem hogy jobb feltételeket teremtsen az utánunk következőknek. Hangsúlyozta, a közös munkával sikereket érhetünk el, ezek között említette a felújított kórógyi kultúrotthont, de ide sorolt minden más programot is, amely identitástudatunkat hivatott erősíteni, hogy „igenis megmaradhatunk Szlavóniában és Horvátországban magyarnak”.

– Szeptember 29-ét nem fogjuk elfelejteni, elrettentő példaként kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy legyenek okosabbak nálunk, a mi feladatunk pedig, hogy teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy jobb emberek lehessenek – zárta beszédét parlamenti képviselőnk.

Ezt követően a megyei, járási, önkormányzati és egyesületi képviselők fejet hajtva tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.