Hivatalos tárgyalás kezdődött a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) közötti kapcsolatok rendezéséről, a Magyarországi Református Egyház Generális Konventje Elnökségének a határozata alapján

607

A HMRKE-nek a közösségi médiafelületre (Facebook) feltöltött január 8-i közleményéből tudtuk meg, hogy január 9-én Eszéken hivatalos tárgyalás kezdődött a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) közötti kapcsolatok rendezéséről, a Magyarországi Református Egyház Generális Konventje Elnökségének a határozata alapján. Ez ügyben szerkesztőségünk megkereste Szenn Péter HRKKE-püspököt, mind pedig Varga György HMRKE-püspököt, hogy nyilatkozzanak a horvátországi reformátusokat felettébb érdeklő téma ügyében, de egyikük sem kívánt nyilatkozni a tárgyalások jelenlegi fázisában.

Szerkesztőségünk így csupán nem hivatalos információkat tudott szerezni a január 9-ei találkozóról, amely szerint a két fél megegyezett abban, hogy február 6-án folytatják a tárgyalást, és majd a mindkét fél által előkészített dokumentáció alapján részletesebben foglalkoznak az egymás elleni bírósági perek aktualitásaival, a lehetséges kifejletekkel, de újabb pert egymás ellen nem indítanak, valamint – az érintettekkel való egyeztetés alapján – részletesen kitérnek az egyes településeken súlyos megosztottságot okozó párhuzamos gyülekezetek problémájára is.

Az egyeztetésen a Magyarországi Református Egyház képviseletében részt vett Sógor Csaba, az Egyház Zsinati Hivatala Kárpát-medencei és Diaszpóra Osztályát vezető külügyi főtanácsadó és Gér András László zsinati tanácsos.