Hetven éves a laskói katolikus imaház

186
cimlap-lasko

Laskó – Négyszáz év eltelte után, 1941-ben lett ismét imaházuk a laskói katolikusoknak, azóta tartanak itt rendszeresen szentmisét. A 70. évforduló tiszteletére ünnepi szentmisére került sor október 29-én, szombat délután.

Laskó ferences kolostora és kőtemploma egykoron a környék Mária-tiszteletének központja volt, búcsújáró hely, amelyet távoli vidékekről is felkerestek. Aztán 1544 után a nagy reformátor, Sztárai Mihály hittérítő munkájának a következményeként a katolikusok lassanként kiszorultak templomukból. A laskói egyházközség tagjai majd csak négyszáz év múlva hallgathattak ismét szentmisét, amikor 1941-ben dr. Mosonyi Dénes pécsi nagyprépost 10 ezer pengős adományából egy szerény imaházat vásárolhattak, amit 1941. január 16-án szenteltek föl. Ennek az évfordulónak a tiszteletére ünnepi szentmisére került sor szombaton, október 29-én.

– Ez az imaház máig a megcsappant laskói katolikusok gyülekezőhelye. A bellyei plébános jár ki vasárnaponként szentmisét celebrálni. Kétnyelvű a mise, az atya horvátul prédikál, mi magyarul imádkozunk és énekelünk. A magyar katolikus pap hiánya mindig is gondot jelentett, korábban Varga Géza atya látogatott bennünket, de egészségi állapota mára ezt nem engedi meg. Ami az aktív gyülekezeti tagokat illeti, sajnos már csak félszázan vagy annál is kevesebben vagyunk, elsősorban az idősebbek járnak el rendszeresen az imaházba. Szerencsére még vagyunk 10-12-en, akik az imaházat és annak környékét gondozzuk. A hívek adományaikkal járulnak hozzá ehhez, támogatást senkitől sem kapunk. Az imaház épülete, amelyet egy lakóházból alakítottak ki 1862-ben épült, ma már nagyon rossz állapotban van, olyannyira, hogy javítására már nem érdemes költeni. Ezért egy új helyiséget tervezünk építeni, erre ígéretet már kaptunk, de türelemre intettek bennünket a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva. De mi nem adjuk föl, és addig is fönntartjuk szerény imaházunkat – mondta el lapunknak Kovács István, aki egyike azoknak a laskóiaknak, akik évek óta a katolikus egyházközségért dolgoznak,  és aki az évfordulós ünnepség megszervezését is magára vállalta.

 

Az ünnepi szentmise

Szombaton délután a Baranya-háromszög több településéről érkeztek a vendégek a 70. évforduló tiszteletére rendezett ünnepi szentmisére. Először Kovács István idézte föl az elmúlt hetven év legfontosabb mozzanatait, több nevet is említve, akik mind hozzájárultak ahhoz, hogy fönnmaradjon a kis egyházközség, így többek között dr. Mosonyi Dénes neve is elhangzott, aki a 10 ezer pengős adománya mellett egy művészi megmunkálású oltárt is adományozott, és mindezért máig hálásak neki a laskóiak.

Az ünnepségen részt vett Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke és Déra Nándor, a laskói HMDK-alapszervezet elnöke is.