Hálaadó istentisztelet a menekültek befogadásáért

377

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház április 27-én hálaadó istentiszteletet és ünnepséget szervezett Kórógyon és Kopácson, köszönetképpen mindazoknak, akik a horvát honvédő háború idején menekültjeiket befogadták. Az istentiszteleten igét Balog Zoltán lelkipásztor, a Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriumának elnöke hirdetett.

Az istentiszteletre a kórógyi református templomban került sor. A résztvevőket megtisztelte jelenlétével Balog Zoltán, aki az igét hirdette. A szertartást Kátai Zoltán Kossuth-díjas énekmondó kísérte végig előadásával, de fellépett a kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesület vegyes kara is.

Istentisztelet után előadásokkal folytatódott a program a kopácsi kultúrotthonban. Szászfalvi László lelkipásztor, parlamenti képviselő a magyar nemzetstratégiáról, dr. Hoppál Péter parlamenti képviselő – aki az istentiszteleten kántori szolgálatot végzett – a menekültlétről és a honvédő háború következményeiről tartott előadást, Hájek János lelkipásztor pedig a megszállás alatti itthoni helyzetet ismertette a jelenlévőkkel. A program keretében bemutatták Nagy Margit Pislogó mécses című könyvét, végezetül pedig az Alfalusi Vegyes Kar énekelt.

– Ezen a napon hálát adtunk a horvátországi magyar reformátusság megmaradásáért, megtisztelő számunkra, hogy meghívásunknak eleget tett Balog Zoltán, az előadók és azok a kedves emberek, gyülekezetek, önkormányzatok, akik/amelyek befogadták menekültjeinket a honvédő háború idején – mondta el lapunknak Szenn Péter, a HRKKE püspöke, hozzátéve, rendezvényük konferencia volt arról, hogy visszakaptuk a békét, amelyet békességgé, egységgé és közösségé akarunk Isten segítségével formálni.

Szászfalvi László, Hoppál Péter, Szenn Péter, Balog Zoltán és Kel József

A rendezvénynek több mint 200 résztvevője volt, a Felvidékről, a Vajdaságból és az anyaországból is érkeztek. A szervezők köszönetüket fejezték ki a kórógyi és kopácsi gyülekezeteiknek vendégszeretetükért, továbbá Tisler Géza és Hájek János lelkipásztoroknak a támogatásukért.

Az eseményen jelen volt Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul, Munk Erik, a Bellyei járás elöljáró-helyettese, Željko Matanović, a Tordinci járás elöljárója és helyettese, Silović Mihaela.