Hagyományápolás már óvodáskorban is

21
HMOMK, Eszék

A hagyományainkkal, népszokásainkkal való ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni. Így vélekednek az óvodákban is, hiszen a várdaróci és az eszéki magyar iskolaközpont keretei között működő óvodában is májusfát állítottak a gyerekek.

Napjainkban a gyerekek családon belül már alig, vagy egyáltalán nem találkoznak a népi hagyományokkal. Többségük népmesét, népdalt is ritkán hall. A mindennapi életükből kiszorítják ezeket az értékeket a tetszetős kivitelben tálalt műmesék, ingerekre ható, de értéket nem hordozó videók. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni a civil szervezetek és oktatási intézmények. Ezt pedig nem lehet elég korán elkezdeni.

Magyar óvodáinkban a nevelési folyamat része a népmesékkel, a népdalokkal és a néptánc világával való ismerkedés, de a népszokások is fontosak. Az egyik ilyen a májusfaállítás hagyománya, amelynek eredeti jellege már kezd kiveszni falvaink életéből, de a közösségek igyekeznek legalább egy májusfát fölállítani a települések központjában. A régi szokás szerint a május 1-jére virradó éjjel a lányos házak elé az ott lakó lánynak udvarolni kívánó legény fát állított, ez baranyai falvainkban is így volt korábban.

Ezt a hagyományt ápolandó két intézményünk is megpróbálta a népi örökség befogadását és újjáélesztését az óvodai élet menetébe beilleszteni. Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése ugyanis fontos feladat. Ahogyan Kodály Zoltán is vallotta, „a tudatalatti nemzeti vonások legjobb megalapozója a néphagyomány.” Emiatt került a várdaróci és az eszéki magyar iskolaközpont óvodájának az udvarába is egy-egy májusfa, amiről a nevelők először beszéltek a kicsiknek, majd a gyerekek is részt vettek a kivitelezésben, a fát szalagokkal díszítették, nagyon élvezték az egészet.