Hadigondozotti ellátást igényelhetnek az egykori honvédek utódai

567

A Magyar Országgyűlés 2015-ben szavazta meg a hadiözvegyek és hadiárvák támogatásáról szóló törvény módosítását, mely szerint anyagi támogatást kérhetnek azok a hadiözvegyek és hadiárvák, akiknek férje vagy édesapja a második világháború során halt meg. A támogatásra így a külhoni magyar áldozatok hozzátartozói is jogosultak.

A törvény értelmében pénzbeli támogatás illeti meg azokat a hadiözvegyeket és hadiárvákat, akiknek férje vagy édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált és elesett. Azok a leszármazottak jogosultak hadigondozásra, akiknek a felmenője katonai szolgálat, kötelező katonai előképzés, légitámadás, hadművelet vagy visszamaradt robbanóanyag felrobbanása következtében hunyt el. A juttatás független attól, hogy az elhunyt katona melyik egységben és milyen rangban szolgált. A támogatás mértéke a mindenkori magyarországi minimálnyugdíj 30 százaléka, ami jelenleg 8850 forint (kb. 220 kúna), ez rendszeres havi juttatást jelent a jogosultnak, és élethosszig tart. A 2015. július 4-én hatályba lépett törvénymódosítás azokra is vonatkozik, akik az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés következtében más ország állampolgárává váltak, így ránk, horvátországi magyarokra is.

Az igénylés módja

A támogatást kérvényezni kell. A kérelem határidő-korlátozás nélkül, bármikor benyújtható magyarországi kormányhivatalokban vagy Magyarország külképviseletein.  A hatályos jogszabályok értelmében az igénylőnek személyesen kell leadnia a kérelmet, melyhez az alábbi dokumentumokra van szükség: fényképes igazolvány, magyar állampolgárságot igazoló dokumentum, a kérelmező anyakönyvi kivonata, a háborúban elhunyt hozzátartozó halotti bizonyítványa, egy bankszámla, valamint egy kitöltött adatlap és nyilatkozat. Amennyiben ezek valamelyike horvát nyelvű, akkor azoknak a hivatalos magyar fordítását is mellékelni kell. A horvátországi igénylésekkel kapcsolatban De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul tájékoztatta lapunkat, aki elmondta, már számos megkeresés érkezett a külképviseletre, és vannak, akik már kapják is a hadigondozást. A főkonzul elmondta azt is, hogy egy kérelem feldolgozása általában néhány hónapig tart, ha rendben vannak a dokumentumok.

Végre megtudta, hogy mi történt az édesapjával

Bábli Mária

A pélmonostori Bábli Mária nemrégiben értesült a lehetőségről, hogy a hadiárváknak a magyar állam támogatást nyújt. Az eszéki főkonzulátus segítségével sikerült elintéznie, hogy ő is hadigondozásban részesüljön. Az eljárás során kiderítette azt is, hogy édesapja a Kárpátokban esett el visszavonulás közben, ám sírhelye a mai napig ismeretlen.
– Az egész életemet úgy éltem le, hogy nem tudtam, mi történt az édesapámmal. A hiányát nem pótolhatja a világon semmi, de mégis nagy megkönnyebbülés az a tudat, hogy áldozatát a magyar állam elismeri, és hogy ennyi év után végre megtudtam valamit róla – mondta Bábli Mária.