„Gondold Újra” Civil Kezdeményezés: megtartották az első rendezvényt

171
gondold-ujra

 

Pélmonostor – A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által indított „Gondold Újra” Civil Kezdeményezés első rendezvényére június 3-án Pélmonostoron került sor. A rendezvényen azok a kultúregyesületek, művészeti együttesek léptek föl, amelyektől Sója Dénes javaslatára a zágrábi Kisebbségi Tanács megvonta az idei támogatást.

Zsúfolásig megtelt a pél-monostori mozi- és színházterem nézőtere a helybéli, illetve a Baranya és Szlavónia különböző településeiről érkezett emberekkel, akik mind azért jöttek el, hogy támogatásukról biztosítsák azokat az egyesületeket, együtteseket, amelyek idén nem részesülnek támogatásban.
– Pélmonostor a Gondold Újra Civil Kezdeményezésnek az első állomása, az év folyamán több hasonló rendezvényt is tervezünk. Célunk egyértelműen az, hogy minél szélesebb körben bemutassuk ezeknek a népi tánccsoportoknak, egyesületeknek a repertoárját. Azt reméljük és azon dolgozunk, hogy idén olyan forrásokat biztosíthatunk számukra, amelyek nemcsak működésükhöz, hanem további fejlődésükhöz is elegendőek lesznek – mondta Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, aki a rendezvény műsorvezetőjeként – az újbezdáni Horvát Mónikával együtt – sorra konferálta be az egyesületeket.
Elsőként az újbezdáni Kubikos zenekar lépett színpadra, majd az est legfiatalabb szereplői,  következtek. Őket a várdaróci Daróca, a kiskőszegi Kisasszonyok, a laskói Kankalin népi tánccsoport és a Lacházi járás magyar táncegyüttese követte. Az Alfalusi Vegyes Kar és az újbezdáni Szivárvány énekkar is egy-egy népdalcsokorral készült, és a humor sem hiányzott a műsorból: a rekeszizmok megmozgatásáról az újbezdáni humoristacsoport és a csúzai Pódium Irodalmi Színpad tagjai gondoskodtak. És HMDK-s rendezvényről lévén szó, a műsorból nem hiányozhatott a HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület népi tánccsoportja sem.
Ez a rendezvény is azt bizonyította, hogy nem szegte az egyesületek kedvét az, hogy idén Sója Dénesnek „köszönhetően” nem részesülnek támogatásban. Ennek ellenére természetesen nem nyugszanak bele az igazságtalanságba.
A kultúrműsor után a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet alkalmi kiállításának a megnyitójára is sor került.
A rendezvényre meghívták a Kisebbségi Tanács elnökét, Aleksandar Tolnauert és a magyar kisebbségi képviselőt, Sója Dénest is, de egyikük sem jelent meg.

 

A közönség A kiskőszegi tánccsoport  Az Alfalusi Vegyes Kar Kubikos zenekar A laskói Kankalin népi tánccsoport A várdaróci Daróca tánccsoport Az újbezdáni Szivárvány Népdalkör A csúzai Hajnalcsillag gyermektánccsoport A csúzai Pódium Irodalmi Színpad Az újbezdáni humoristacsoport