Folklórszemle Trojeglaván

57

A Dežanovaci Magyarok Közösségének gyermekfolklórszemléjét hagyományosan ősszel tartják, melynek célja a fiatalok szerepeltetésén túl a kapcsolattartás drávaszögi és szlavóniai magyar egyesületekkel.

A Dežanovaci Magyarok Közössége több mint tíz éve alakult meg azzal a céllal, hogy összefogja a helybéli magyarságot, illetve hogy keretei között ápolhassák a magyar kultúrát, hagyományokat. Egyik hagyományos rendezvényük a magyar kultúrnap, amelyre elsősorban a környéken élő magyar egyesületeket hívják meg, a másik pedig a gyermekfolklórszemle, amellyel bemutatkozási lehetőséget tudnak biztosítani a legkisebbeknek is, akik szorgalmasan dolgoznak a magyar értékek továbbvitelén. De ez a folklórszemle nem csak a legifjabbaké, hiszen más, baráti egyesületeket is vendégül látnak egyrészt kapcsolatépítés, másrészt pedig példamutatás céljából, hiszen a hagyományápolás nem életkor kérdése.

A saját tánccsoportjuk és kórusuk mellett színpadra lépett az újbezdáni Magyar Kultúr- és Művészeti Egyesület énekkara és gyermek zenei szekciója, valamint a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének művészeti csoportjai, és egy cseh kisebbségi együttes is bemutatkozott.

– Nagyon jó hangulatban telt a rendezvény, örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat a vendégeink, ugyanis fontosnak tartjuk a drávaszögi és szlavóniai magyar egyesületekkel való kapcsolattartást, ami a mi közösségünk identitásőrzéséhez is hozzájárul – nyilatkozta lapunknak Jarža Elika, a Dežanovaci Magyarok Közösségének elnöke. A rendezvényen Prosszer Horvatin Szanella, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének titkára is részt vett.

A rendezvényt a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatta.

A cikk az elektronikus média többféleségének és különbözőségének fejlesztéséről szóló Alap által került társfinanszírozásra.