Évértékelő beszélgetés Jankovics Róbert parlamenti képviselőnkkel

113

„Nagy optimizmussal tekintünk a 2024-es esztendőre”

„Jóval rosszabb évre számítottunk, mint amilyen a 2023-as lett”

– Egy újabb évet hagytunk magunk mögött. Korábban több ízben is azt nyilatkozta, hogy végre jó Horvátországban magyarnak lenni. Melyek voltak azok a mérföldkövek, amelyekig eljutottunk, ha csak a tavalyi évet nézzük, hogy egy ilyen kijelentés elhangozhasson?

– Érdemes azzal kezdeni, hogy milyen évre számítottunk, amikor 2023-at terveztük. 2023 volt az első Covid nélküli év 2019 óta, és az első olyan esztendő, amelyben egy közeli háborúnak az inflációgerjesztő következményeit kellett elviselnünk. A világban meglevő válságok mellett foglalkoznunk kellett az ország földrengés sújtotta vidékeinek a felújításával, ami egyértelmű prioritás volt. Így tehát érthető, hogy minden, ami a kultúrával függ össze, a jelenlegi helyzetben nem élvezhet elsőbbséget. Ha ebből indulunk ki, és áttekintjük az elért eredményeket, akkor azt mondhatjuk, hogy 2023 tulajdonképpen rendkívül jó év volt.

Minden olyan célt, amelyet 2022 végén közösségként kitűztünk, sikerült megvalósítani 2023-ban. Tehát egy év ilyen körülmények között való „sikerre vitele” nagy szó.

Potápi Árpád János és Jankovics Róbert

Kisebbségi önkormányzati választások, politikai egység, a HMDK fennállásának 30. évfordulója, újabb magyar szervezetekkel bővült a HMDK tagsága

– Melyek voltak az év legfontosabb eseményei?

– Kisebbségpolitikai szempontból valószínűleg a május 7-ei kisebbségi önkormányzati választások volt az év legfontosabb eseménye, mivel 20 év megosztottság után most már egyértelművé vált, hogy ami a mi közösségünket illeti, teljes politikai egység alakult ki a horvátországi magyarság soraiban, amely azért fontos, mert lehetővé teszi, hogy ne önmagunkkal foglalkozzunk, hanem a közös célok megvalósításával.

A választások mellett nagyon fontos eseménynek tartom a HMDK megalakulásának a 30. évfordulóján az eszéki Nemzeti Színházban tartott díszülést is május elején, amelyen rendkívül rangos vendégek számunkra nagyon jelentős kijelentésekkel tisztelték meg ezt a rendezvényt, de ugyanúgy a HMDK év végi közgyűlését is, ahol három új magyar szervezetet vehettünk fel: a zágrábi Ady Kört, a belovári, illetve a Grubišno Polje-i magyarok közösségét. Ez is egyfajta sikertörténet, hiszen hozzájárul ahhoz, amit nagyon sok éven át nem tudtunk megvalósítani: a horvátországi magyarság politikai egységéhez.

Óvodaátadó Pélmonostoron

Új magyar óvodák, felújított templomok, újabb kulturális infrastruktúra…

– A felsoroltak egy olyan közérzet kialakulását tették lehetővé, amelynek a lényege, hogy Horvátországban valóban jó magyarnak lenni. Az említett egységnek is köszönhető, hogy sikerült olyan további projekteket megvalósítani, mint például a novemberben felavatott magyar óvodák Pélmonostoron, Szentlászlón és Kórógyon, amelyek egy rendszert képeznek, vagy akár nagy múltú templomaink felújítása, ezt folytattuk 2023-ban is, a nagybodolyai Szent Anna katolikus templomot említeném, amely 2024 március-áprilisáig el fog készülni, a sepsei református templom felújítása pedig 2023-ban teljes egészében befejeződött. Mindezek mellett a 2016-ban tett ígéretünket is, amely arról szólt, hogy minden működő magyar egyesületnek megfelelő működési körülményeket fogunk biztosítani, megtartottuk. Elsősorban Laskót említeném, ahol a legnagyobb beruházásaink történtek, de Vukovár-Szerém megyét is, mégpedig azért, mert a csákováciak is végre megfelelő működési feltételekkel rendelkeznek nekünk köszönhetően.

Csákováci székházátadó

Mindezek mellett nekünk fontosak azok a momentumok is, amelyek jelképesek ugyan, de nagy jelentőséggel bírnak. Ennek a közösségnek a vezetői a tavalyi évben is rendkívül jó kapcsolatokat ápoltak mindkét kormány legfőbb vezetőjével, Orbán Viktor és Andrej Plenković miniszterelnök urakkal.

Megbízható partnerei vagyunk Magyarország és Horvátország kormányának is

– A horvátországi magyar közösségen belüli egység egyik rendkívül fontos hozadéka, hogy mindkét kormány partnerként kezel bennünket. Emberemlékezet óta nem volt arra példa, hogy egy ilyen kis közösség ilyen jelentős odafigyelést kap meg mindkét ország részéről. Mindez például abban is megnyilvánult, hogy november 24-én a rendkívül nagy háborús áldozatot hozó szentlászlói magyarok tiszteletére rendezett megemlékezésen ismételten velünk volt és fejet hajtott Horvátország miniszterelnök-helyettese, Tomo Medved, de 2023 márciusában zágrábi látogatása alkalmával találkozhattunk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, a novemberi óvodaavató ünnepségen Nagy János államtitkár volt a vendégünk, Potápi Árpád Jánost pedig a közgyűlésünkön köszönthettük. Összegzésként leszögezhetjük, 2023 a számunkra egy olyan év volt, amikor számos tervünket teljes egészében megvalósítottuk, egyesek pedig olyan fázisban vannak, hogy 2024-ben be tudjuk őket fejezni, itt gondolok például a szentlászlói Honvédők Otthonára és az ottani HMDK-székházra, de akár a vörösmarti Magyarok Otthonát is említhetem. Ugyanakkor számos olyan projekt is van, amely még 2024-ben el fog kezdődni.

2024-ben célegyenesben a drávaszögi autópálya-szakasz befejezése

– Értesüléseink szerint a két ország között rendezetlennek tekinthető, kérdőjeleket tartalmazó ügyek terén is közre tudott működni, tulajdonképpen segíteni olyanokban, amelyek ideiglenesen vagy állandónak tűnő jelleggel leálltak.

– Itt-ott a két ország közötti ügyekben is elkel a segítségünk. Elvi, de gyakorlati módon is. 2023-ban több ilyen ügy is volt. A magyarországi kormányzati támogatással épülő petrinjai általános iskola befejezési feltételeinek a meghatározása ügyében tudtam segíteni, ugyanúgy a két ország közötti INTERREG-programok „operatív” feltételeinek a megbeszélése folyamán is, de a horvát kormánynak rendkívül fontos TEN-T korridorok bővítéséről szóló uniós döntés előkészítésébe is „belefolytam”. Számunkra persze a legfontosabb prioritás a drávaszögi autópálya-szakasz befejezése, amely végérvényesen össze fogja kötni vidékünket a magyarországi, illetve az európai autópálya-hálózattal. Bízom abban is, hogy 2024-ben folytatódik majd a két ország közötti kisebbségi vegyes bizottság eredményes működése.

2024-ben további rendkívüli fejlesztésekre kerül sor közösségünkben

– Tehát számos nagyon sikeres projektről és eredményről lehet beszámolni a 2023-as évvel kapcsolatban. Mik lesznek a fő kihívások, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, amelyekkel a 2024-es évben a horvátországi magyarságnak szembesülnie kell?

– Természetesen folytatni szeretnénk az elkezdett dolgokat. Elsősorban a kultúra területén, de az oktatás is rendkívül fontos, valamint az ösztöndíjrendszer is, amellyel a magyar iskolákba iratkozást segítjük elő. Szeretnénk két olyan szegmenst erőteljesen támogatni, amelyek az utóbbi időben háttérbe szorultak: az egyik a gazdaságfejlesztési stratégia. Vissza szeretnénk kapni annak a lehetőségét, hogy a kis- és középvállalkozók újra tudjanak az úgynevezett de minimis rendszerben pályázni az Economica Hungarica Alapítványnál, amelyet Magyarország kormánya anyagilag támogatott az előző években. Ehhez elengedhetetlen a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiájának Magyarország külügyminisztériuma általi elfogadása, reményeim szerint erre februárban sor fog kerülni.

2024 fókuszában is a gazdaságfejlesztés

A kultúra és az oktatás mellett nagyon szeretnénk egy régi adósságunkat is törleszteni: a sportinfrastruktúrába való befektetésre gondolok, hiszen nagyon sok tehetséges magyar fiatal sportoló van közösségünkben, főleg a labdarúgók között. És Várdarócon mostanra már sportsikert is elértek a fiúk. Szeretnénk elkezdeni a labdarúgóakadémia építését Várdarócon, amihez most már a jogi és az anyagi háttér is rendelkezésünkre áll. Ez egy nagyon fontos projekt, jóval fontosabb, mint amilyennek elsőre tűnik. És természetesen szeretnénk idén is megtartani rendkívül sikeres és időnként a felsorolásokból igazságtalanul kimaradó nagyon szép magyar rendezvényeinket, mintegy újra és újra megmutatni a velünk élőknek, hogy nagyon is itt vagyunk. Gondolok itt a kopácsi Halásznapokra, a laskói Paprikafesztiválra, a vörösmarti Bormaratonra. Remélem, hogy az idén még magasabbra tudjuk emelni ezeknek a színvonalát.

A kultúra és az oktatás mellett a sportinfrastruktúrába való befektetés is szerepel a tervek között

2024 a választások éve lesz Horvátországban és Magyarországon is!

– 2024 nem csak az építkezésekről fog szólni, mint ahogy 2023 vagy a korábbi évek, mert az év nem lesz híján a politikai természetű kihívásoknak sem.

– Már nagyon sokan tudják, hogy 2024 egy úgynevezett választási szuperév lesz Horvátországban, de Magyarországon is több politikai jellegű megmérettetésre fog sor kerülni, úgyhogy előfordulhat, hogy tevékenységünket kisebb „zökkenők” zavarják majd meg.

2024. június 9-én európai parlamenti választás vár ránk Horvátországban és Magyarországon egyaránt, de Horvátországban 2024-ben valószínűleg az uniós előtt parlamenti választásra is sor kerül, illetve 2024 végére köztársaságielnök-választás várható, hiszen lejár Zoran Milanović mandátuma. Magyarországon 2024 júniusában önkormányzati választások is lesznek.

„Egyszerre tudjuk szolgálni magyar nemzetünket és lehetünk hű és lojális állampolgárai Horvátországnak. Ritkán ad a történelem a világ valamelyik nemzeti kisebbségének ilyen lehetőséget”.

– Mit tart a 30 éves HMDK legnagyobb eredményének? Mi az, amire a legbüszkébb?

A mai HMDK legnagyobb eredményének azt tartom, hogy sikerült olyan politikai körülményeket teremteni, hogy egy magyar nemzetiségű horvátországi ember egy időben dolgozhat nemzete megmaradása és boldogulása érdekében, ugyanakkor hű és lojális állampolgára lehet annak az országnak, amelyben él. A mi esetünkben Horvátországnak. Ennél többet egy kisebbségi érdekvédelmi szervezet nem érhet el. Ritkán ad a történelem egy nemzeti kisebbségnek egy ekkora lehetőséget. Erre vagyok a legbüszkébb – zárta szavait Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselőnk.

2023-ban erősödött a magyar érdekképviselet Zágrábban: Matijević Olivér, dr. Szántó Tibor, Sabo Snježana parlamenti bizottsági tagokon és Csapó Nándoron (Tudományos és Oktatási Minisztérium, a nemzeti kisebbségi oktatásért felelős igazgatóság vezetője) kívül Varga Tibor is felelős pozícióba került (az országos hatókörű Kisebbségi Tanács elnökévé nevezték ki).