Elhunyt Bábli Mária, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnöke

111

Mély megrendüléssel és fájdalommal értesültünk róla, hogy 2024. január 18-án, 82 éves korában elhunyt Bábli Mária, a pélmonostori magyar közösség egyik meghatározó alakja.

Bábli Mária asszony élete összeforrt a horvátországi magyarságéval, annak minden örömével és bánatával. A legnehezebb időkben is képes volt embernek maradni egy embertelen világban, és segíteni az otthon maradottakon a honvédő háború idején. A békés reintegrációt követően igazi közösségépítő emberként, a magyar asszonyokkal karöltve megalapította a katolikus nőegyletet, amelynek azóta elnöke volt. Az ő igyekezetének köszönhetően mind többen ismerhették meg nemcsak a horvátországi magyar nők helyzetét, hanem azt a szülőföldet is, amelyhez mindig hű maradt, mert mindig hitte és vallotta, hogy az igaz hit lehet a térségben a legstabilabb összekötő kapocs a különböző nemzetek, a különböző népcsoportok között.

Elnöki tisztsége mellett tagja volt a pélmonostori városi magyar kisebbségi önkormányzatnak, illetve meghatározó tagja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökségének. 2010-ben a Bábli Mária vezette nőegyletet, kimagasló munkája elismeréseként, Pélmonostor városa kitüntette. 2011 októberében pedig a magyarországi Főnix Alapítvány által létrehozott kitüntető címet, a Nagyasszony-díjat ítélték oda neki. A keresztény értékek és a magyar hagyományok megőrzése, ápolása terén, valamint a horvátországi magyarság érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként magyar állami kitüntetést, a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át 2013-ban.

Halálával a horvátországi magyarságot pótolhatatlan veszteség érte.

Emléke örökké velünk marad!