Egyesületeinknél élő hagyomány a májusfaállítás

87

Több magyarok lakta faluban is felállították a közösség májusfáját, ezzel is egy régi hagyomány előtt tisztelegve. Sok helyütt a gyerekeket is bevonják az „akcióba”, hogy így adják tovább ezt a szép szokást.

A májusfaállítás hagyománya Európában több mint ezer évre nyúlik vissza. Eredetileg pogány népszokás volt, amely az évszakváltást és a termékenységet ünnepelte.

A májusfaállítás ősi gyakorlata szerint a május elseje előtti éjszakán a férfiak kimennek az erdőbe, kivágnak egy szép, egyenes és magas fát, majd beviszik a faluba, hogy a kiszemelt lány háza előtt ültessék el/állítsák föl. A sudár fát
legallyazzák, a végén a lombkoronát színes szalagokkal díszítik föl, ezenkívül üveg bor is kerül rájuk. A legények így jelzik komoly szándékukat az eladósorban lévő lánynak és családjának, de üzenet volt az a tágabb környezetnek is.

Valamikor baranyai és szlavóniai magyarlakta településeink utcáit egy hónapig májusfák díszítették. Ma már a legtöbb helyen csak a faluközpontokban állítanak fát április utolsó napján közösségi akció keretében, melyet általában a helyi kultúregyesületek szerveznek.

Ójankovác: az Ójankováci Hagyományőrző Egyesület a járás napja alkalmából nyílt napot tartott, melynek keretében kiállításra is sor került, a gyerekek a régi játékokban/sportokban versenyeztek, és székhelyük előtt idén is felállították a májusfát.

Valamikor nagy divat volt a májusfaállítás Kopácson is. Itt évek óta a helyi HMDK-alapszervezet vállalja ezt a feladatot, az egyesületnek sikerült most is a település apraját-nagyját bevonni a „folyamatba”.

Várdarócon a Várdaróc Magyar Kultúregyesület gondoskodik arról, hogy a település hagyományai tovább éljenek, így a májusfaállítás is. Akciójukat idén is végrehajtották, példát mutatva ezzel a fiatalabb korosztályoknak.

Vörösmart sem maradt májusfa nélkül, hiszen a Baranyai Júlia Kultúregyesület tagjai minden évben gondoskodnak róla, hogy a településükön is álljon szalagokkal díszített fa, amely most székházuk elé került.

Májusfák díszítik Csúzát is május első napjának reggelén. Két fát állítottak közösségi szinten, a faluközpontban és a Kossuth-háznál a Csárdás népi tánccsoport és az Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesület szervezésében.

Nagybodolyán, a kis baranyai településen a Nagybodolyai Hagyományőrző Egyesület állította föl a falu fáját, és két kislány háza elé is került májusfa. Keresztes József, az egyesület elnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy május 25-én májusfa-kitáncolást is terveznek.

Szentlászló: a helybéli Petőfi Sándor Kultúregyesület tagjai számára a faállítás nemcsak a hagyományápolás miatt fontos, hanem a közösségi összefogást is jelképezi.

Kórógyon a Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület felel azért, hogy a legkisebbek is megismerjék ezt a hagyományt, így a fa kivágásától kezdve a díszítésen át a felállításáig részt vesznek a folyamatokban.

Harasztiban a Haraszti Ifjúsági Egyesület tevékenységének köszönhetően élnek a régi hagyományok, ezek között van a májusfaállítás is. Az egyesületi tagok együttes erővel húzták fel idén is a feldíszített fát a központban.

A májusfa-kitáncolási ünnepségéről híres Újbezdánban sem maradt el az esemény, a hatalmas fát csak gépi erővel, traktor segítségével tudták felállítani most is. Egy hónapig lesz a falu dísze, majd június 1-jén a helyi és vendég énekkarok, tánccsoportok fognak gyülekezni alatta, és zenés, táncos mulatság keretében döntik ki.