Eddig még soha nem látott mértékű építkezések

Magyarságunk számára fontos középületek, székházak épülnek és újulnak meg

493

Az elmúlt rövid időszakban évtizedek óta nem tapasztalt támogatásban részesültek magyar egyesületeink azzal, hogy magyarságunk számára fontos középületek, székházak épülnek és újulnak meg. Tavasszal átadták a laskói ifjúsági otthont, a nyáron a dályhegyi kultúrotthont. Egy felújított, minden igényt kielégítő művelődési házban tarthatják meg a hét végén a szentlászlóiak is kultúregyesületük 70. születésnapját, Pélmonostoron pedig végre saját felújított székházában ünnepelheti meg Szent Márton napját a HMDK-alapszervezet és a Magyar Katolikus Nőegylet. Mindezek a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) közbenjárásának köszönhetően horvát és magyar állami támogatásból valósultak meg, és az említetteken kívül is több településen zajlanak még építkezések és felújítások.

Sorra teljesülnek az ígéretek

A HMDK lehetőségeihez mérten már több mint két évtizede segíti a horvátországi magyarságnak fontos egyházi és világi közösségi épületek tatarozását, javítását, alkalomadtán újak építését is.

Az elmúlt hetek, hónapok építkezései is bizonyítják, hogy a HMDK vezetőitől a legutóbbi választási kampányban sem üres ígéretek hangzottak el.

Laskón több objektum is megújult, és épül a tornacsarnok is

 

A HMDK-nak köszönhetően tavasszal megvásárolták, majd átadták Laskón a helyiek által közösségi célokra használt felújított Ifjúsági Otthont, amely éveken keresztül a település szégyenfoltja volt, most pedig már több nagysikerű rendezvénynek is helyet adott. Az épületen a megnyitó óta további felújítási munkát is elvégeztek.

A HMDK hosszú évek óta tartó „lobbizása”, utánajárása eredményeként végre megyei támogatásból elkezdődhetett az iskola új tornacsarnokának az építése is. Jól haladnak a munkálatok, így lehet, hogy a tervezettnél korábban is birtokukba vehetik majd a diákok.

Ugyanilyen fontos a központban lévő közösségi épület is, amely orvosi rendelőnek, postahivatalnak, könyvtárnak és olvasóteremnek ad otthont, az emeleti termét pedig a laskói Petőfi Sándor Kultúregyesület használja, ezt a Bellyei járás újíttatta fel kívül és belül is.

Ifjúsági központ Kopácson

Jól haladnak a felújítási munkálatok a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) kopácsi épületén is. A majd tangazdaságként és ifjúsági központként funkcionáló házat és a hozzá tartozó telket a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program egyik eredményeként vásárolta meg a szakmai szervezet. Az épület a hozzá tartozó földterülettel együtt számos lehetőséget nyújt továbbképzések, szaktáborok és rendezvények szervezésére, így végre „saját teret” kapnak a HMPF programjai.

A szlavóniai magyarság számára fontos épületek is megújulnak

 

Idén nyáron elkészült a hegyháti magyarság megmaradása egyik zálogának is tekinthető objektum, a dályhegyi kultúrotthon, melynek átadóünnepségét a HMDK központi Szent István-napi rendezvényével egy időben tartották. Az esemény jelentőségét mutatja az is, hogy a magyar kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át az épületet.

A HMDK hathatós közbenjárásának az eredményeként idén végre befejeződhetett a szentlászlói kultúrotthon felújítása is zágrábi forrásból. A művelődési ház külső és belső tatarozása mellett az épület előtti Petőfi Sándor tér is teljesen új arculatot kap, így méltó helyszíne lesz a Petőfi Sándor Kultúregyesület fennállásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségnek.

A HMDK már korábban is hozzájárult egy jelentős összeggel a szentlászlói református templom renoválásához, idén pedig újabb tetemes summát sikerült szerezni, amelyből az év végéig teljesen elkészül a szentlászlóiak számára fontos egyházi épület a magyar kormánynak köszönhetően. A két projekt becsült értéke másfél millió kúna.

A nagypiszanicai magyarok székházán is folynak a munkálatok, a horvát regionális fejlesztési és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztériumnál Jankovics Róbert magyar parlamenti képviselőnk közbenjárásának köszönhetően elnyert 200 ezer kúnás támogatásból újítják föl.

Új székházak Pélmonostoron és Sepsén

Az idén saját székházhoz jutott a pélmonostori és a sepsei HMDK-szervezet is, így megkezdődhetett ezeknek az épületeknek a felújítása is.

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet és a pélmonostori HMDK-alapszervezet éveken át bérelt helyiségben tevékenykedett, dicséretre méltó munkát végezve a magyarság nemzeti önazonosságának a megmaradása érdekében. Az új, saját székházzal pedig olyan támogatást, ezzel együtt pedig olyan lendületet is kaptak, amellyel a meglévők mellett számos, korábban csak tervezett programot is megvalósíthatnak.

Csakúgy, mint a sepsei HMDK-szervezet, amely csak a megalakulása utáni 19. évben jutott saját székházhoz. A több mint százéves épület műemléknek tekinthető, a szervezet tagjai büszkék rá, hogy ők használhatják, és hálásak parlamenti képviselőnknek, amiért ilyen rövid idő alatt sikerült kieszközölnie a támogatást. Már eddig is több programot bonyolítottak le, és így lesz ez a jövőben is. A cél, hogy minden korosztályt bevonjanak a munkájukba, mert úgy gondolják, hogy csakis közös erővel, egységesen dolgozhatnak eredményesen a helyi magyar közösségért.

 A felújítások folytatódnak

A felsoroltakon túl további épületek is megújulnak majd zágrábi és budapesti állami forrásokból.

– Gyors és látható eredményeket ígértem, és igyekeztem/igyekszem ezeket megvalósítani is. Természetesen mindenki, aki dolgozni szeretne közösségünkért, megkapja erre a lehetőséget, de azokat a szervezeteket sem hanyagoljuk el, ahol már korábban megteremtettük a megfelelő körülményeket – ezeknél is fejlesztünk, hiszen mindent lehet még jobban csinálni – mondta Jankovics Róbert, aki hozzátette azt is, hogy a jövő év egyik legnagyobb projektje az eszéki magyar iskolaközpont kollégiumának a megépítése lesz, illetve egy szerkesztőségi épület Bellyén. A háromszintes objektumban helyet kap majd a HMDK bellyei alapszervezete, a Drávatáj és a Képes szerkesztősége, valamint egy száz főt befogadó konferenciaterem is. Folytatódni fognak a felújítási munkálatok a sepsei székházon, és tervezik a kórógyi kultúrotthon újjáépítését is.

Ahogy parlamenti képviselőnket, Jankovics Róbertet ismerjük, addig nem nyugszik, amíg listájáról az elvégzendő feladatok mindegyikét ki nem pipálta.