Csapó Nándor: Jelentős lépésnek tartom az új curriculumot

Elkészültek a magyar nyelv oktatására vonatkozó új nemzeti alaptantervek

0
84
magyarsuli.hr

Elkészültek a magyar nyelv és irodalom oktatására vonatkozó új nemzeti alaptantervek (curriculumok), ami azt jelenti, hogy most szeptembertől a horvátországi magyar tannyelvű iskolákban, illetve a horvát tanítási nyelvű iskolákban, ahol Magyar nyelv és kultúra tantárgyat tanulnak a diákok, már az új curriculum szerint folyik majd az oktatás – tudtuk meg Csapó Nándortól, a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetőjétől. Az új nemzeti alaptantervekkel a nemzeti kisebbségek oktatása is úgymond csatlakozik az oktatási reformhoz.

A zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályának egyik legfontosabb feladata az elmúlt időszakban a Horvátországban élő kisebbségek nemzeti alaptantervének létrehozása és azok elfogadtatása volt. Csapó Nándor, a főosztály vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, a horvátországi olasz, szerb, cseh, roma kisebbség esetében ez a munka 2016-ban kezdődött. Abban az időben mi is szükségét láttuk a magyar nyelv és irodalom (A és C modell szerinti) oktatása megreformálásának, azonban szakemberhiány miatt erre később került sor, mint a többi kisebbség esetében.

2019 nyarán miniszteri kinevezéssel szakcsoportokat hoztak létre a magyar nyelv és irodalom curriculumának a kidolgozására. A magyar nyelv és irodalom szakos tanárokból álló szakcsoport élére Varga Erna magyar tanügyi főtanácsost nevezték ki.

– Munkánk során nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindkét curriculumot összhangba hozzuk a már meglévő tantárgyi curriculumokkal. Ezenkívül átnéztük a többi horvátországi kisebbség már meglevő alaptantervét, illetve más, határon túli alaptanterveket is, melyek segítséget jelentettek az új curriculumok megírásában – nyilatkozta lapunknak Varga Erna

– A munkafolyamatot nehezítette a koronajárvány, a szakcsoport emiatt több alkalommal csak online módon tudott egyeztetni. Az A modellen dolgozó szakmai csoport tagjai augusztus 27-én, egy továbbképzés keretében szeretnék bemutatni az osztálytanítóknak, illetve a magyar nyelvet és irodalmat tanító általános és középiskolai kollégáknak az új curriculumot, természetesen tanácsokkal látva el őket az éves tantervek kidolgozásával kapcsolatban – közölte a tanügyi tanácsos.

Csapó Nándor lapunknak nyilatkozva köszönetét fejezte ki a szakcsoport tagjainak, hogy ilyen rövid idő alatt elvégezték ezt a fontos szakmai munkát.

– Örülünk, hogy mostanra elkészült mindkét curriculum, és szeptembertől már ezek szerint folyik majd az oktatás. Ez egy hatalmas előrelépés, hiszen az A modell kerettanterve, ami 2006-ban készült el, de csak 2010-ben jelent meg hivatalosan, már elavult. A C modell Magyar nyelv és kultúra tantárgyat pedig a Pedagógiai Intézet által jóváhagyott kerettanterv alapján tanították a tanárok – nyilatkozta lapunknak Csapó Nándor.

Hangsúlyozta, azért lényeges ez az előrelépés, mert a curriculumok létrehozásával, illetve módosításával a kisebbségi nyelvek oktatása terén is csatlakoznak az oktatási reformhoz, melyben az eredménycélok kiemelt szerepet játszanak.

Varga Erna hozzátette, nagyon fontos az eredménycélok meghatározásánál, hogy mit várunk el a diákoktól, mi az, amit mindenképpen el kell sajátítaniuk, melyek azok a készségek és képességek, amelyeket fejleszteni kell az első osztálytól a középiskola végéig, azaz a központi érettségig.

A curriculáris reformmal az oktatás paradigmájának megváltoztatására törekszenek, az a céljuk, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek az életszerű tudás megszerzésére.
A magyar nyelv curriculuma a horvát hivatalos közlöny, a Narodne novine 83/2020. számában jelent meg.