Beszélgetés Molnár Lászlóval és Balázs Piri Zoltánnal

29

2024. februárjától az Új Magyar Képes Újság hetilap mellékleteként jelenik meg a Zágrábi Magyar Közlöny. A minden hónap utolsó számában helyet kapó melléklet a horvátországi összmagyarság tájékoztatásához járul hozzá, oly módon, hogy a baranyai és a szlavóniai tömbmagyarság, valamint az ország más részeiben élő magyarok értesülnek a zágrábi és a Zágráb-megyei magyarok tevékenységeiről, a fővárosban és annak vonzáskörzetében élők pedig olvashatnak a horvátországi magyarság főbb eseményeiről. Ennek apropóján kérdezi Molnár Mónika kolléganőm Molnár Lászlót és Balázs-Piri Zoltánt, a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnökeit.