Beszélgetés Kelemen Viktóriával, a Laskói Általános Iskola igazgatónőjével

174

A magyar tannyelvű általános iskolák közösségmegtartó szerepe megkérdőjelezhetetlen, a magyar nyelvű oktatás ugyanis a horvátországi magyarság egyik legfontosabb tartópillére. Kelemen Viktória az év elején vette át a nagy múltú Laskó Általános Iskola vezetését, miután Kovácsevity Anna nyugdíjba vonult, aki két mandátumban, több mint 10 éven át vezette a drávaszögi magyar oktatási intézményt. Az első laskói származású igazgatónővel Molnár Mónika beszélget a következő percekben.