„Az Ady Kultúrkörnek köszönhetem, hogy nem felejtettem el magyarul”

391
12-adysok-kiskoszegen

Zágráb – Szelman Mariann, a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör elnöke gyermekkora óta tagja annak az egyesületnek, amelyben életre szóló barátságok köttettek, és ahol évtizedek óta sikeres kultúraápoló és nyelvőrző munka folyik.

Legutóbb a Drávaszögben vendégszerepelt a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör színjátszó csoportja, mint megírtuk, Újbezdánban mutatkoztak be Kosztolányi-összeállításukkal.

A Kultúrkört 1932-ben alapította 64 vajdasági egyetemi hallgató. Az egyesület életében voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de az, hogy ennyi idő elteltével is sikeresen működő szekciókkal, tenni vágyó fiatalokkal büszkélkedhet, sok mindent elárul.

A kultúrkör elnöke, Szelman Mariann 2006 óta tölti be az elnöki tisztet, és mint megtudtam, már 12 éves korától tagja a Kultúrkörnek.

„Lázadás” a magyar nyelv ellen

Szelman MariannSzelman Mariann a vajdasági Magyarkanizsán született, hatéves korában költözött Zágrábba szüleivel. Az általános iskolát és a gimnáziumot is horvát tannyelvű iskolában végezte. Édesanyja magyar, édesapja horvát származású, és mindig is fontosnak tartották, hogy lányuk mindkét nyelvet tökéletesen beszélje. Bár ez nem volt olyan egyszerű, hiszen iskolai berkekben csak édesapja nyelvét gyakorolhatta. Édesanyjával otthon csak magyarul beszélt, és egy idő után „fellázadt” ez ellen. Anyja hiába beszélt hozzá magyarul, ő csak horvátul volt hajlandó válaszolni. Mariann ezt a történetet sok év távlatából nagyon tanulságosnak érzi, hiszen sok vegyes házasságban élő szülő szembesül gyermeke kamaszkori lázadásával, amikor az semmiben sem szeretne különbözni a baráti körtől, az osztálytársaktól. Mariann édesanyja azonban nem adta fel, elvitte lányát a már akkoriban is aktívan működő Kultúrkör összejöveteleire, amely nagy hatással volt az akkor 12 éves kislányra.

A Kultúrkör mentette meg számára az anyanyelvet

Azt, hogy milyen fontos szerepet tölt be egy ilyen egyesület a kisebbséghez tartozók életében, Mariann története is jól példázza. Elkezdett járni a Kultúrkörbe, ahol másokkal is tudott magyarul társalogni. Aktívan kivette a részét a munkából, nemzetiségére, anyanyelvére egyre büszkébb lett. Miután nagykorúvá vált, az egyesület aktív tagja lett, majd pedig 30 éve a vezetőség munkájában is részt vesz. Jelenleg a zágrábi magyar nagykövetség alkalmazásában áll, de a Kultúrkörben vállalt feladatai továbbra is nagyon fontosak számára. Az egész egy összetartó családként funkcionál. A tagok egymás barátai, és a magánéletben is számíthatnak egymásra. Riportalanyom úgy is gondol az egyesületre, amely évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be az életében, mint második családjára.

A magyar kultúráért, közösségért dolgoznak

A közel 300 fős tagságú Ady Kultúrkörön belül több szakcsoport működik, az irodalom mellett zenével is aktívan foglalkoznak, valamint nemrég alakítottak egy asztalitenisz-csapatot is. Továbbá egy magyar nyelvműhelyt hoztak létre azok számára, akiknek otthon már nincs kivel gyakorolniuk anyanyelvüket. Ez sokaknak ugyanazt jelenti, amit annak idején Mariannak jelentett az a pillanat, amikor édesanyja először elvitte a Kultúrkörbe. Nemcsak a nyelvet gyakorolhatják, de az összetartozás érzését is erősíthetik.

A különböző szakcsoportok rendszeresen próbálnak, gyakorolnak, a színjátszók jövőre új darabbal szeretnének közönség elé állni. Utánpótlás is van, hiszen egyre több hungarológia szakos hallgató csatlakozik az egyesülethez, és olyanok is vannak, akik egyszerűen nyelvünk szépsége miatt tanultak meg magyarul.

Munka tehát van bőven, a főváros magyarjai pedig nem pihennek, ha kultúránk és nyelvünk megőrzéséről, a közösség egyben tartásáról van szó. Elnök asszonyuk tenni akarása, kitartása ösztönző erővel hat mindegyikükre.

Gyűjtés a rászorulóknak

A magyarországi vörösiszap-katasztrófa a zágrábi magyarokat sem hagyta hidegen, ezért más, fővárosi magyar egyesületekkel karöltve gyűjtést szerveztek a 370 devecseri és kolontári kisgyerek számára. Karácsonyra szeretnék meglepni őket ajándékokkal, így elsősorban édességek, játékok felajánlását várják. Aki úgy érzi, hogy szeretne segíteni a katasztrófa sújtotta terület gyerekeinek, Selman Mariannál jelentkezhet a 098/9659599-es mobilszámon.