Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Horvátország-szerte

99

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napját, március 15-ét az egyik legnagyobb és legszebb nemzeti ünnepünkként tartjuk számon. Nemzettársaink világszerte megülik, és mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben ünnepélyes kereteket adni a megemlékezéseknek.

Staza

Damjanich János honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike a Sziszek-Monoszló megyei Staza településen született. A 1848–49-es magyar szabadságharc egyik legkiválóbb tábornoka volt. Tiszteletére 2012-ben emléktáblát állított a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége magyarországi támogatással. A magyar szabadságért, az egyenlőségért és testvériségért harcoló hős stazai emléktábláját idén is megkoszorúzták. Az eseményen a Sziszek-Monoszló megyei magyarság, a zágrábi magyar nagykövetség és a HMDK képviselői is részt vettek.

Zágráb

Petőfi Sándornak a zágrábi katonai kórházban töltött napjaira 1996 óta kétnyelvű emléktábla emlékeztet. A Budapest fővárosa által adományozott táblánál minden évben kokárdás magyarok gyűlnek össze a március 15-ei évfordulón.

Idén is koszorúzással és ünnepi fogadással emlékezetek a fővárosban legszebb nemzeti ünnepünkön. Először Petőfi Sándor emléktáblájánál hajtottak fejet a horvátországi magyar civil szervezetek, intézmények és kisebbségi önkormányzatok képviselői, majd a Liszt Intézetben ünnepi fogadással folytatódott a megemlékezés.

Várdaróc

Újabb 48-as emlékhellyel lettünk gazdagabbak: dr. Lábadi Károly néprajzkutatónk kiderítette, hogy várdaróciak is szolgáltak Kossuth Lajos katonáiként, így az ő tiszteletükre avattak emléktáblát a Várdaróc Magyar Kultúregyesület március 15-ei megemlékezésének keretében, a várdaróci tájház és iskolamúzeum udvarán. Az ünnepi műsorban közreműködtek a helyi fiatalok, az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör közös kórusa. Az emléktáblát pedig Jankovics Róbert HMDK-elnök, Micheli Zsolt, a Várdaróc MKE elnöke és Berki Noel, a gyermektánccsoport tagja leplezték le.

Laskó

A laskói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület egy alkalmi műsorral emlékezett a 1848-49-es szabadságharc kezdetére. A magyar nép haza- és szabadságszeretetéről szóltak a dalok, színdarabok, amit a közönség az Alfalusi Vegyes Kar, a Sepsei Népdalkör, illetve a laskói gyerekek előadásában hallhatott, valamint az Alfalusi Ifjúsági Tánccsoport tagjai is felléptek.

Pélmonostor

A HMDK pélmonostori alapszervezete az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából a legkisebbeknek rendezett programot. Évente több kézműves foglalkozást is tartanak azzal a céllal, hogy erősítse a gyerekekben a magyarságtudatot, a múlt iránti tiszteletet. Március 15-e alkalmából is minden évben műhelyt tartanak. Idén az ünnephez köthető nemzeti szimbólumokat készítettek a gyerekek Ferenc Ilić Emese vezetésével.

Vukovár

A Vukovári Magyarok Egyesülete nagy eredményeket ért el az ottani magyarság közösséggé formálásában is. Kiemelkedő rendezvényük a vukovári magyar bál, ezenkívül irodalmi esteket, kultúrműsorokat rendeznek, és minden jeles ünnepet megülnek, így március 15-ét is. Az idei műsorra is megtelt a vukováriak székháza, ahol egy alkalmi műsorral emlékeztek 1848 márciusának idusára.

Újgrác

Szombaton, március 11-én tartotta rendes évi közgyűlését a HMDK újgráci egyesülete, ahol Szőlősi István elnök számolt be a szervezet tevékenységéről. A közgyűlés után az egyesület énekkarának és zenekarának ünnepi, március 15-e tiszteletére készített műsora következett, ahol a 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándorról külön is megemlékeztek.

Az ünnep alkalmából nemzeti színű zászlók lobogtak szervezeteink székházain.