Átadás-átvétel MESZ módra: a Kel József-féle átadásokon az önkormányzat egyetlen tulajdona a bélyegző

170
06-vukovar-alakulo-3

A júliusi kisebbségi önkormányzati választásokat követően a korábbi vezetőség feladata és kötelessége átadni a testület meglévő vagyontárgyait (számítógépek, fénymásolók, egyéb irodai felszerelés stb.), levelezését, irattárát az új vezetőségnek. A HMDK-s testületek ezt rendre meg is tették, ellentétben a MESZ-esekkel, ahol pl. egyetlen bélyegzőt adott át a leköszönő testület.

A legutóbbi választások eredményeiként számos helyen változás történt a kisebbségi önkormányzatok összetételében: MESZ-irányítás helyett HMDK-többségű, vagy ennek éppen a fordítottja, HMDK-többségű testületek helyett MESZ-többségűek jöttek létre.

Érthető, hogy ezeken a helyeken fokozottabb figyelmet fordítanak az átadásra-átvételre.

A MESZ például az alábbi „kívánságlistát” nyújtotta be az Eszék-Baranya Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat korábbi, HMDK-összetételű vezetőségének:

– az önkormányzat bélyegzői,

– az összes jogi dokumentáció,

– banki papírok,

– leltárkönyv vagy leltári ív,

– a kimenő és bejövő posta listája,

– az összes ülés jegyzőkönyve,

– az önkormányzat által kötött összes szerződés (bérleti szerződések, munkaszerődések stb.),

– minden egyéb, az önkormányzat eddigi működése alatt keletkezett dokumentáció átadása.

Meszeseink, önmagukból kiindulva, nem kis meglepetéssel vették tudomásul, hogy az eddigi tisztségviselők ennek szinte maradéktalanul eleget is tudtak tenni mind Eszéken a megyei, mind pedig Pélmonostoron a városi önkormányzat nevében: számítógépeket, fax-készülékeket, nyomtatókat, irattárat, számlákat, szerződéseket, beszámolókat, bútorokat adtak át az új MESZ-összetételű vezetőségnek.

Mindent, ami a korábbi vezetés lelkiismeretes, érdemi munkájának a bizonyítéka.

Ezek után kíváncsian vártuk, hogy például Kórógyon és Vukováron mi fog történni, hiszen ott a korábbi MESZ-összetételű vezetőségtől  HMDK-sok vették át az önkormányzat leltárát.

Illetve vették volna, ha lett volna mit!

 

Egy pecsétnyomó, és más semmi

Ugyanis Kel József, a MESZ alelnöke vezette kórógyi és – mint kiderült – az általa felügyelt(!) vukovári önkormányzat egy bélyegzőn kívül mással nem tudott szolgálni! A MESZ által éveken keresztül agyondicsért tevékenységnek nyoma sincs, mint ahogyan egyetlen önkormányzati vagyontárgynak sem.

Ezzel kapcsolatban Jakumetović Rozália, a Vukovári Magyar Kisebbségi Önkormányzat új elnöke az alábbiakat nyilatkozta:

– Számomra teljesen hihetetlen, ami történt. A vukovári kisebbségi önkormányzat előző elnöke, Szűcs Renáta telefonhívásaimra sem volt hajlandó jelentkezni. Miután – egyik közös ismerősünk közvetítésével – végre elértem, sikerült megegyeznünk az átadás időpontjában, amelyen azonban Szűcs Renáta egy szót sem szólt, szólhatott, helyette az őt elkísérő Kel József beszélt, akinek mellesleg az égvilágon semmi köze sincs a vukovári magyar kisebbségi önkormányzatához, hiszen annak soha nem volt tagja. Kel József, akinek, ismétlem, semmi keresnivalója sem volt a vukovári városi magyar önkormányzat átadásán, csak egy bélyegzőt hozott, azt állítva, hogy ez a kisebbségi önkormányzat összes tulajdona! Amikor felmutattam Kelnek azt a levelet, amelyet az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat új elnöke intézett az előző vezetőségéhez, amelyben részletesen felsorolja, hogy mit vár el és mit szeretne átvenni, Kel József azt válaszolta, hogy őt az egyáltalán nem érdekli! Döbbenetes pofátlanság, hiszen eddigi információink szerint 2003-tól csak Vukovár városa több mint háromszázezer kúnával támogatta az önkormányzat „munkáját”. Az ügyben megtesszük a szükséges lépéseket, revíziót kérünk, és amennyiben szabálytalanságokra derül fény, ami ezek után könnyen megeshet, megtesszük a feljelentéseket – nyilatkozta lapunknak Jakumetović Rozália.

Így már érthető az a csodálkozás, amely meszeseink arcára kiül, amikor a számukra felfoghatatlan tisztességes munkával, érdemi tevékenységgel találkoznak…