A VMSZ Vajdaság széleskörű autonómiájáért, s nem köztársasági státusáért száll síkra

144
LTHATR---psztor-istvn

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Vajdaság széleskörű autonómiájáért száll síkra Szerbián belül, s nem azért, hogy a Vajdaság köztársaság legyen – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki hangsúlyozta, amikor Vajdaság státusáról beszélünk, szem előtt kell tartani a mai realitásokat és Szerbia jövőjét is.

Pásztor az Újvidéken megtartott negyedik vajdasági konvención kiemelte, a tartomány széleskörű meghatalmazásait a jelen alkotmányos-jogi keretek között kell kiharcolni, mégpedig a gazdasági, szociális és politikai körülményeket szem előtt tartva.

A Szerbia és Vajdaság köztársaságok szövetségi köztársasággá való összeolvadását előirányzó nyilatkozat voltaképpen azt követeli, hogy „új történelmi megállapodás jöjjön létre Szerbia és Vajdaság között”, egy Szerbia Szövetségi Köztársaság létrehozását, amelyet két egyenrangú föderális egység, Szerbia Köztársaság és Vajdaság Köztársaság alkotna.

A VMSZ úgy véli, Szerbia ilyen alkotmányos kerete „belátható időn belül nem reális”, hangoztatta Pásztor, ugyanakkor hozzátéve, hogy „folyamatosan napirenden kell tartani” a széleskörű autonómia kérdését, amely törvényhozói, végrehajtó, részleges bírói hatalmat is magába foglal, de külön törvénnyel szavatolja a tartomány vagyonát és jövedelemforrásait is.

Ezek az elvek beépültek a VMSZ álláspontjaiba is, amelyeket csatoltak, s amelyek a negyedik vajdasági konvenció határozatának szerves részévé váltak.

Az összejövetelen Pásztor Istvánon, Egeresi Sándoron és Pásztor Bálinton kívül megjelentek a tartományi kisebb politikai pártok, néhány kormányon kívüli szervezet, valamint a tudományos, kulturális és közélet kiemelkedő képviselői is.

A dokumentumot Živan Berisavljević és Đorđe Subotić, az összejövetel koordinációs testületének társelnökei ismertették. A határozatban egyebek között az áll, hogy Vajdaság „nagy árat fizet a Szerbiával való közös életért”, mert évtizedek óta gazdaságilag kizsákmányolja a központi hatalom, s ezért gyökeres változásokra van szükség, amelyek legjobb megoldása a föderalizmus.

Az összejövetel résztvevőit levélben üdvözölte és támogatásáról biztosította Sonja Biserko, a szerbiai Helsinki Bizottság elnöke.