A megkapó szépségű Újbányai-hegység

Körtúra a Garam és a Zsitva vidékén a Hazajáróval

129

A vulkáni emlékeket, az andezit kőtengereket, és a bércek között megbúvó magyar közösségeket is felfedezheti, aki ezúttal is a Hazajáró csapatával tart. A havas tájakon barangolva feltárul a régió festői látványvilága, eredeti hangulata is. A műsor végtelen útja ezúttal Felvidékre, az Újbányai-hegységbe vezet.

„A Garam, miután szülőföldjét, a Kárpáti magaslatokat elhagyja, de mielőtt még bevégezné útját az Alföldön, átfolyik a Selmeci-körhegységen. E vulkáni hegycsoport egyik tagja, a – Zsitva-völgyével a Tribecshez és a Madarashoz kapcsolódó – Újbányai-hegység. A külső és belső természeti erők addig építették és pusztították, míg kialakították mai képét: erdős hegyoldalak és hegyi legelők, andezit kőtengerek és merész ormok jellemzik. Völgyeiben magyar nemesek és szerzetesek, német bányászok és tót famunkások hagyatéka: templomok és várromok, ódon bányavárosok és hegyi szórványtelepülések jelölik ki a magyarság északi nyelvhatárát.”

Adás:              2018. április 21. 15:15 M5
ismétlés:          2018. április 22. 19:25 Duna World
2018. április 24. 13:45 Duna World
2018. április 28. 07:15 Duna