A közösségnek építünk

484
A közösség részére újul meg a régi várdaróci iskola is, mely tájházként és továbbképzési központként is funkcionál majd

Lapunknak Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, a szervezet parlamenti képviselőjelöltje nyilatkozott


Az elmúlt évek során a HMDK soha nem saját magának építkezett, hanem az egész magyar közösség érdekében, ezért történhetett meg az is, hogy húsz évig nem volt saját székháza. Mert fontosabbnak tartotta, hogy a falvainkban élőknek legyen hol rendezvényeket, lakodalmakat, bálokat tartaniuk, hogy felújítsa a közösségi épületeket, templomokat, iskolákat. – A közösségnek építettük, építjük most is a dályhegyi kultúrotthont, a vukovári magyar központot és a várdaróci tájházat is – mondja Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, parlamenti képviselőjelöltje.

 

Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke azt mondja, a HMDK az alaptevékenysége mellett a hangsúlyt mindig is az aktualitásokra helyezte, így megalakulása éveiben a háború (1991-97) által szétszakított nemzetrészek közötti kapcsolattartásra, az egyénileg rászorultak megsegítésére, majd Horvátország nemzetközi elfogadtatására, ma viszont a törvény által biztosított jogok maradéktalan érvényesítése és közösségként való megmaradásunk érdekében dolgozik.
– Tevékenységünket mindig az jellemezte, hogy soha nem saját magunknak építkeztünk, hanem az egész magyar közösség érdekében, így történhetett meg az is, hogy húsz évig nem volt saját székházunk, mert mindig fontosabbnak tartottuk azt, hogy a falvainkban élőknek legyen hol rendezvényeket, lakodalmakat, bálokat tartaniuk, ezért újítottuk föl a közösségi épületeket, templomokat, iskolákat – fejtette ki Jankovics Róbert.

 

Vukovár

 

A közösségi érdekeket tartja szem előtt ma is, amikor Vukováron a megye magyarságának épít közösségi teret, vagy a hegyháti magyarság számára kultúrotthont. Ugyancsak ezzel a céllal újul meg a várdaróci régi iskola, amely tájházként és továbbképzési központként is funkcionál majd, és amellyel a helyi közösséghez tartozókban szeretnék tovább erősíteni az identitásérzést, valamint a hagyományok ápolásának fontosságát.
A HMDK sokat tett azért, hogy megindulhasson a békés reintegráció után a magyar oktatás, és kezdeményezése, lobbizása, utánajárása nélkül nem jöhetett volna létre az eszéki magyar iskolaközpont. Hathatós közbenjárásával kezdődik meg hamarosan a laskói iskola új tornacsarnokának az építése is.
 

Segítették magyar közösségünk megújulását
– Szinte nincs is olyan magyar település, ahol ne segítettük volna magyar közösségünket, magyar közösségünk megújulását a békés reintegrációt követően. Újbezdántól Szentlászóig a mi közbenjárásunkkal, támogatásunkkal megújultak, használhatókká váltak a kultúrotthonok. Fontosnak tartottuk más közösségi tevékenységek támogatását is, például a focicsapatokét, különböző klubokét, a pénzekből dolgozni, építeni, felújítani tudtak. De a vadásztársaságok, tűzoltó-egyesületek is számíthattak támogatásunkra – sorolja Jankovics Róbert.
Mint mondta, ezek a közösségek nemcsak azt érdemlik, hogy megmaradjanak, ápolják az elődök hagyományait, hanem azt is, hogy újabb értékeket teremtsenek. Ezekben segíti folyamatosan őket a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége.

 

Szentlászló

 

– Az külön öröm számomra, hogy felsorolni is nehéz, mennyi támogatásra érdemes rendezvényt szerveznek, valósítanak meg egyesületeink. Ezért erőteljesebben figyelünk azokra a rendezvényekre, amelyekről úgy gondoljuk, hogy szórakoztatva, de építik a közösséget. Ha elképzeléseinket nem is sikerült minden esetben teljes mértékben megvalósítani, elért eredményeink, amelyeket magyar közösségünk Horvátország függetlenségének kivívása után elért, tiszteletet érdemelnek, maradandóak és egyediek – mondja az ügyvezető elnök.

 

Dályhegy

 

{fcomments}