„A horvátországi magyarokra fontos szerep hárul a jövőben is”

191
Sztáray Péter András

Dr. Sztáray Péter András, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára, aki részt vett a HMDK augusztus 20-ai ünnepségén, nyilatkozott lapunknak; a két ország kapcsolatáról, a budapesti kormánynak a horvátországi magyarsághoz való viszonyulásáról kérdeztük.

– Hogyan értékeli Horvátország és Magyarország jelenlegi viszonyát? Mi úgy véljük, nagy előrelépés történt a 2015-ös mélypont óta, amikor baloldali kormánya volt Horvátországnak.

– Egyetértek az értékeléssel, 2016 óta valóban lendületesen fejlődnek kapcsolataink Horvátországgal, a kölcsönös tisztelet, jószomszédi viszony és barátság szellemében, ami a kezdetektől jellemezte a két állam kapcsolatát. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Magyarország támogatta Horvátország függetlenségét, nemzetközi elismerését, belépését a NATO szövetségi rendszerébe, csakúgy, mint csatlakozását az Európai Unióhoz. Mára testvéri viszonyunk mellett szövetségesek, valamint uniós tagállamokként partnerek is vagyunk, ami újabb lehetőségeket nyitott számunkra. Közös keresztény értékrendünknek és hasonló értékrendszerünknek köszönhetően közel állnak egymáshoz az Európa jövőjéről alkotott elképzeléseink. Magyarország kormánya továbbra is elkötelezett a kétoldalú együttműködés erősítése iránt, arra számos területen kínálkozik lehetőség.

– Mely területeken a legszorosabb az együttműködés a két ország között, és hol lehetne esetleg még szorosabbra fűzni azt?

– Együttműködésünk több területen is felélénkült a közelmúltban: felsőszintű kapcsolatainknak lendületet adott Orbán Viktor miniszterelnök 2018. decemberi, hivatalos horvátországi látogatása, amire hét év után került sor. Fontos állomás volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter idén májusi, hivatalos látogatása Zágrábban. Kiváló eredményeket értünk el gazdasági téren: kereskedelmi áruforgalmunk folyamatosan bővül, a magyar befektetések értéke nő, hazánk immár a 6. legnagyobb befektető Horvátországban. Rendkívül szoros a két ország között a honvédelmi együttműködés, eredményes a kulturális terület, példaértékű a kisebbségvédelmi együttműködés. Zajlik a közlekedési, úgy a vasúti, mint a közúti infrastruktúra fejlesztése. Szeretnénk bővíteni a határátkelési lehetőségeket is, mert a magyar–horvát határszakaszon a szükségesnél kevesebb átkelőhely áll polgáraink rendelkezésére, ami a határtérség versenyképességét is gyengíti.

– Milyennek látja Ön a horvátországi magyarság helyzetét és annak szerepét a két ország közötti viszonyban?

– A horvátországi magyar közösségről szólva először emlékeznünk kell arra, hogy milyen nagy áldozatokat hoztak a horvát függetlenség ügyéért és mennyi szenvedést okozott életükben a háború. Az újjáépítés és nemzetiségi jogaik biztosítása a horvát állam kötelezettsége volt, utóbbiról az európai szinten is példaértékű Kisebbségvédelmi Egyezményben állapodtunk meg. Az egyezmény immár negyedszázada rögzíti a közösség életének jogi kereteit, biztosítja számukra a parlamenti képviseletet, az anyanyelv használatát az oktatásban, a hitéletben és a közigazgatásban. Megítélésem szerint ebben a horvátországi kormányzati ciklusban kiemelkedő eredményeket érünk el a magyar közösség szolgálatában, köszönhetően mind a növekvő magyar kormányzati támogatásnak, mind a horvát kormány fokozott erőfeszítéseinek, valamint a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és Jankovics Róbert képviselő kiváló munkájának. A megújuló magyar kultúrházak, a templomfelújítások, az iskolák és óvodák bővülése, megszépülése egyformán tanúskodnak a horvátországi magyarok iránti kölcsönös figyelemről. Ezzel egyidejűleg külön lépéseket igényel a munkahelyek megőrzése és újabbak létesítése, mivel aggasztó méreteket ölt Európában a keletről nyugatra történő elvándorlás, amit a jobb megélhetés reménye ösztönöz. Prioritást jelentenek a magyar kormány számára azok a gazdaságfejlesztési intézkedések, amelyek segítik a Kárpát-medencei magyarokat, hogy megtalálják boldogulásukat szülőföldjükön.

Hangsúlyoznám, hogy a magyar közösség a független Horvátország megalakulása óta rendkívül fontos, összekötő szerepet játszik a két baráti állam kapcsolatában. Számos olyan személyiség került ki soraikból, akik erejüket megfeszítve szolgálták mind a magyarság ügyét, mind a magyar–horvát kapcsolatokat, ezt ezúton is szeretném megköszönni mindannyiuknak. Meggyőződésem, hogy a horvátországi magyarokra fontos szerep hárul a jövőben is, nélkülük nem lehet sikeres sem ez a térség, sem a Horvátországgal folytatott együttműködésünk. Az ő jólétük a szebb jövő záloga. 

– Mik a magyar kormány jövőbeli tervei az itteni magyarságot illetően? Itt elsősorban az intézkedési terv, a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája keretében megvalósult programok eredményeire, folytatására is gondolunk.

– A magyar kormány változatlanul messzemenően elkötelezett a horvátországi magyarság támogatása mellett. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelvi oktatás, hitélet, művelődés és tájékoztatás biztosítására. Ugyanakkor ismert előttünk, hogy a legnagyobb kihívást a munkahelyek biztosítása jelenti. Erre való tekintettel indította el a magyar kormány 2017-ben a magyarlakta területek gazdaságfejlesztésének ösztönzését Horvátországban. A program kidolgozására a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége gazdaságfejlesztési stratégiája alapján került sor. A források felhasználása helyben teremt megélhetést, egyben hozzájárul a horvát nemzeti össztermék növeléséhez. Az adófizetés szintén helyben történik, ami azoknak a helyi cégeknek is előnyös, amelyek később beszállítói, és ennek révén részesei, nyertesei lesznek az újonnan létrejövő gazdasági rendszernek. A program pályázati szintű megvalósítását az eszéki székhelyű Economica Hungarica Alapítvány biztosítja. Magyarország 2017. évi és 2018. évi költségvetéséből évente 500-500 millió forintot biztosított erre a célra, idén pedig várhatóan 1 milliárd forint áll rendelkezésre. Biztatnék minden érdeklődőt, hogy kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, és éljen a magyar kormány nyújtotta a lehetőséggel. (hd)