A Darázsi járás magyar kisebbségi önkormányzatának munkájáról

0
191
darzsi-jrs

Darázsi járás – A kisebbségi önkormányzatok, így a Darázsi járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának a mandátuma is hamarosan véget ér. Lapunkban többször is olvashattak munkájáról, most viszont arra kértük Sipos Sándort, az önkormányzat elnökét, foglalja össze eddigi tevékenységüket.

2002-ben a horvát parlament elfogadta a kisebbségekről szóló alkotmányerejű törvényt, amely abban a pillanatban talán Európa egyik legjobb ilyen jellegű törvénye volt. 2003-ban meg is alakultak az első kisebbségi önkormányzatok, tanácsok. A legutóbbi választásra 2007. június 17-én került sor, így a végéhez ért négyéves mandátumuk.  A Darázsi járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának a munkájáról, az elért eredményekről Sipos Sándor, az önkormányzat elnöke beszélt lapunknak.

– A legnagyobb és egyben legfontosabb érdemünknek tartom azt, hogy a kengyiai magyarok helyzetén sikerült valamennyit javítanunk. Számos hivatalhoz, minisztériumhoz és az ország vezetőihez is több levelet is intéztünk, majd 2008-ban  Eszék-Baranya megye akkori zsupánját, Krešimir Bubalot is elvittük hozzájuk, aki személyesen is megismerkedhetett problémájukkal, kilátástalan helyzetükkel. Majd a látogatás után nem sokkal egy egyszeri, 60 ezer kúnás gyorssegélyt is kaptak az ottani, többnyire mezőgazdaságból élő emberek. De a kengyiaiak problémájáról a vajdasági vezetőkkel is tárgyaltunk. Tehát szinte minden követ megmozgattunk ahhoz, hogy végre rendeződjön kilátástalan helyzetük. Arra is büszkék vagyunk, hogy hatvanhárom év után a kisebbségi önkormányzat és a kiskőszegi Helyi Választmány kezdeményezésére újra hivatalossá vált településünk magyar neve, amely a helységnévtáblára is fölkerült. A Vörösmart és Kiskőszeg közötti vízvezeték-hálózat kiépítésére szintén az önkormányzat közbenjárásával kaptunk 186 ezer kúnás támogatást. Két játszóteret építettünk. Az, hogy egy nemzetközi együttműködésről szóló szerződést írt alá járásunk, szintén az én közreműködésemnek köszönhetően valósult meg. De ezeken kívül is számos ügyben, probléma kezelésében vállaltunk szerepet – sorolja Sipos Sándor.

A darázsi járás magyar önkormányzatának munkájáról több embert mi is megkérdeztünk.

Andócsi János:

– A HMDK büszke lehet arra, hogy két alkalommal is a választók kizárólag az ő jelöltjeiket bízták meg a darázsi járás magyarságának a képviseletével. Én, mint Eszék -Baranya megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának az elnöke, az egyik legaktívabb testületnek tartom a darázsi járásit. Számos ülésükön jelen voltam, és azt tapasztaltam, hogy a tagok kitűnő ismerői a kisebbségi jogoknak, és ezek maximális betartásáért síkra is szállnak. Biztos vagyok benne, hogy a felhalmozott tapasztalatok birtokában a Sipos Sándor vezette csapat továbbra is a legalkalmasabb a járási magyarság képviseletére.

Orbán Sándor (Kiskőszeg):

– Csak dicsérni tudom az önkormányzat eddigi munkáját, már csak azért is, mert tagjai és Sipos Sándor is az elsők között és a legtöbbet segítettek nekem, amikor a legnagyobb bajban voltam.  A tavalyi esőzések során annyira megsérült a házunk, hogy életveszélyessé vált, a kiskőszegi HMDK-alapszervezet és a Darázsi járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának a támogatásával és közbenjárásával sikerült újjáépítenünk. Nemcsak anyagilag számíthattam rájuk, kezük munkájával is sokat segítettek.

Vesel Vera (Kiskőszeg):

– Nekem személy szerint sokat segítettek, a járási önkormányzat és a megyei magyar kisebbségi önkormányzat is. 1998-ban költözött hozzám a Vajdaságból az édesanyám és a nővérem, akiknek azóta sem tudtuk elintézni a letelepedési engedélyét. Az édesanyám 75 éves, a nővérem is gyakran betegeskedik, így eléggé kilátástalan helyzetbe kerültünk. Ebben próbáltak/próbálnak meg segíteni nekem az önkormányzat vezetői. Úgy gondolom, az, hogy az emberek ügyes-bajos dolgaival is tőrödnek, sokat elmond róluk.

Gajić Lívia (Kiskőszeg):

– Mindig bizalommal fordulhattam Sipos Sándorhoz, amiben csak tudott, mindenben segített. Törődik velünk, idősekkel is, a tavalyi áradások során is, amikor a Duna vízállása veszélyesen magas volt, végiglátogatott bennünket, meghallgatta panaszainkat. Én csak jót mondhatok róla és az önkormányzat munkájáról.

Labrović István (Kiskőszeg):

– Mint a kiskőszegi Helyi Választány elnöke, elmondhatom, hogy nagyon jó az együttműködésünk a kisebbségi önkormányzattal. Mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a település magyarságán segítsenek, és ahol csak tudták, képviselték az érdekeit, függetlenül attól, hogy milyen szervezethet tartoznak a rászorulók. Munkájuk csakis elismerést érdemel.

Mikusa Julianna (Darázs):

– Én magam is tagja vagyok az önkormányzatnak, így elmondhatom, hogy az évek során számos problémát sikerült megoldanunk. Havi rendszerességgel üléseztünk, sok-sok problémára felhívtuk az illetékesek figyelmét. Szerintem nagyon fontos munkát végzünk, és erre a továbbiakban is szükség lesz.